aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3829

SNÍŽENÍ CENY NA 65% POSUDKU - Prodej RD s dispozicí 4+1 a garáží, obec Obytce, okres Klatovy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.10.2018 10:00:00
Aktuální čas 21.09.2020 01:51:28
Konec 23.01.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 371 000 Kč
Aktuální cena 373 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_0821.JPG
 
Uživatel 1127823.01.2019 14:54:14 373 000
Uživatel 339223.01.2019 14:52:39 372 000
Uživatel 1127815.01.2019 12:39:59 371 000
Popis:
Prodej řadového koncového rodinného domu č.p. 33 s garáží v obci Obytce, k.ú. Obytce, okres Klatovy. Cena byla snížena na 65% ceny dle znaleckého posudku.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 20 o výměře 310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 33, zp.využití rod.dům, v části obce Obytce,
- pozemek parc.č. 23/3 o výměře 122 m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 282 pro katastrální území Obytce, obec Obytce, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy.

Popis předmětu prodeje:
Rodinný dům je zděný, přízemní, má jedno nadzemní podlaží, Vytápění je na tuhá paliva, ohřev TUV el. bojler. Celková užitná plocha domu činí 122m2. Celková výměra pozemku činí 432m2.
Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Dispoziční řešení:
1.NP - vstup 8,2m2, kuchyně 13,9m2, spíž 3,4m2, jídelna 12m2, koupelna 5,5m2, záchod 0,6m2, pokoj vedle jídelny 6,7m2, pokoj vedle kuchyně 20,7m2, pokoj obývací 20m2, pokoj za OP 16m2, garáž 15,3m2. 

IS: el 230/400V, kanalizace přes vlastní žumpu, voda. Přístup po veřejné zpevněné komunikaci.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 7.12.2018 v 15:00hod.
II. termín: 8.1.2019 v 15:00hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Obytce 33, 339 01 Obytce.
GPS souřadnice:  49.3941558N, 13.3750661E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]