aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4952

Snížení ceny! Rodinný dům, garáž, pozemek 2.160 m2, Radim - Brantice, Moravskoslezský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 05.11.2019 13:16:00
Aktuální čas 02.06.2020 01:07:34
Konec 05.12.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 500 000 Kč
Aktuální cena 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
7.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Rodinný dům, garáž, pozemek 2.160 m2, Radim - Brantice, Moravskoslezský kraj

Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní, s možnou půdní vestavbou. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebnětechnický stav odpovídá zanedbané údržbě. Dům není podsklepený. K domu náleží oplocená zahrada, kolna a vestavěná garáž v 1. NP. Obec Brantice se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 7 km jihozápadně od města Krnov a cca 15 km severovýchodně od města Bruntál, v podhůří Jeseníků.

Sítě: el. en., voda z vlastní studny, jímka

Plocha pozemků: 2.160 m2

Zastavěná plocha: 291 m2

Zastávka autobusu ve vzdálenosti cca 350 m.

Adresa: 794 01 Radim, č.p. 38

GPS: 50.0807242N, 17.5973117E

Prohlídky: Dlužník neposkytuje insolvenčnímu správci součinnost, nelze tedy zorganizovat prohlídku nemovitosti.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.11.2018: 780.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 33 INS 17327/2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitosti se nacházejí v záplavovém území 20ti leté vody.

Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]