aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5560

Soubor lesních pozemků o celkové výměře 11 526 m2, k.ú. Sedlčánky

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 28.09.2020 21:46:00
Aktuální čas 24.10.2020 19:01:08
Konec 17.11.2020 13:30:00
Zbývá 23 dni 19 hodin
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 109 628 Kč
Aktuální cena 109 628 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
cuzk.jpg
 
Uživatel 1558006.10.2020 20:50:40 109 628
Popis:
Prodej souboru lesních pozemků o celkové výměře 11 526 m2 v katastrálním území Sedlčánky

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o nemovitosti - dva lesní pozemky situované ve plošině a svahu jihozápadní expozice cca 0,5 km jižně od obce Sedlčánky.

Podrobné informace naleznete ve Znaleckém posudku viz. sekce "Příložené soubory" ve spodní částí této stránky.

Cena dle znaleckého posudku ze dne 13.04.2019 ve výši: 146.690,- Kč

Parcelní čísla: 701, 702
Katastrální území: Sedlčánky
Obec: Čelákovice
GPS: 50.156140796, 14.788953561
Prohlídky: volně přístupné pozemky
Celková plocha pozemků: 11526 m2
Druh pozemků: lesní pozemek

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 28 INS 11877 / 2018


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]