aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5559

Soubor lesních pozemků o celkové výměře 8 776 m2, Popelín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 28.09.2020 21:29:00
Aktuální čas 25.10.2020 02:50:46
Konec 17.11.2020 13:00:00
Zbývá 23 dni 10 hodin
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 72 425 Kč
Aktuální cena 72 425 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
cuzk.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej souboru lesních pozemků o celkové výměře 8 776 m2 v katastrálním území Popelín

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o nemovitosti - tři lesní pozemky situované ve plošině cca 2 km severovýchodně od obce Popelín.

Podrobné informace naleznete ve Znaleckém posudku viz. sekce "Příložené soubory" ve spodní částí této stránky.

Cena dle znaleckého posudku ze dne 23.03.2019 ve výši: 96.910,- Kč

Parcelní čísla: 680, 785/1, 785/2
Katastrální území: Popelín
Obec: Popelín
GPS: 49.225933916, 15.203827006
Prohlídky: volně přístupné pozemky
Celková plocha pozemků: 8776 m2
Druh pozemků: lesní pozemek

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 28 INS 11877 / 2018


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]