aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4949

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ nemovitosti (komerční objekt), plocha pozemku 2.623m2, ul. Dělnická, Praha

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 30.10.2019 20:08:00
Aktuální čas 10.12.2019 06:57:51
Konec 17.12.2019 12:00:00
Zbývá 7 dni 5 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 7 250 000 Kč
Aktuální cena 7 250 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
panorama1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ¼ na věcech nemovitých (katastrem nemovitostí vedeno jako bytový dům). Nemovitost je umístěna na ul. Dělnická 264/11, Praha – Holešovice a je tvořena souborem budov umístěných na pozemku výměře 2623 m2. Pozemek je katastrem nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří.

Prohlídka všech prostor nebyla vzhledem ke zhoršené statice objektů a jejich konstrukcí provedena – nedisponujeme podrobnou fotodokumentací objektu. Naposledy byl objekt využíván jako autoservis se zázemím. Neprováděnou údržbou a nevyužíváním objektu v poslední letech došlo ke zhoršení stavebně technického stavu budov.


Objekt se skládá z následujících budov:

1) Administrativní budova – nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími

2) Vrátnice – přízemní, zděný, nepodsklepený objekt. Objekt sestává z prostorů kanceláří se sociálním zázemím

3) Výrobní budova – zděný, nepodsklepený objekt bývalého autoservisu se zázemím


Parcelní číslo: 800

GPS: 50.103576348, 14.445443553

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 76 INS 2994 / 2017

 

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 10 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2 000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka. Kupní smlouva s vítězem aukce bude uzavřena s rozvazující podmínkou, tzn. nemovitost bude následně nabídnuta k prodeji spoluvlastníkovi nemovitosti v rámci zákonného předkupního práva. Pokud spoluvlastník své předkupní právo využije, dojde ke zrušení kupní smlouvy s vítězem aukce a kupní cena bude vítězi aukce vrácena.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se nachází v havarijním stavu a hrozí nařízení demolice.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že má zájem prodat předmět prodeje ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Zároveň prodávají upozorňuje, že se jedná o předmět prodeje, který je za hranicí své životnosti, je značně opotřebený a je v havarijním stavu, a tudíž mu nepřísluší práva ve smyslu § 2167 občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]