Evid. číslo: A7022

Veřejná dražba - RD Jasenná, dispozice 4+kk, podlahová plocha 99 m², pozemky celkem 1157 m², Královéhradecký kraj

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.10.2023 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 17.07.2024 11:23:24
Konec 25.10.2023 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 2 671 900 Kč
Aktuální cena 2 671 900 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.10.2023 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Konec 25.10.2023 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 2 671 900 Kč
Aktuální cena 2 671 900 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Licitátor: 25.10.2023 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).

Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.

Licitátor: 25.10.2023 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A7022 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.

Popis

Veřejná dražba - RD Jasenná, dispozice 4+kk, podlahová plocha 99 m2, pozemky celkem 1157 m², Královéhradecký kraj

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7022

Dražba v rámci insolvenčních řízení dlužníků: Daniš (sp. zn. KSHK 70 INS 4317/2022), Danišová (sp. zn. KSHK 45 INS 28086/2019)

Předmět dražby:
Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství:

Předmětem dražby jsou věci nemovité se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:

- pozemek parc.č. 177/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 328, rodinný dům, příslušná k části obce Jasenná,

- pozemek parc.č. 178/8, zahrada

- pozemek parc.č. 178/14, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba – budova č.p. 328, rodinný dům, příslušná k části obce Jasenná,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 732 pro katastrální území a obec Jasenná, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „Předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:
Rodinný dům, který je předmětem dražby, je postaven jako samostatný objekt s jedním nadzemním podlažím. Je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dům nemá podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví.

Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je cihlová, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenné a stavba není zateplena. Objekt má původní stěny, zastaralé, střecha je bez vady, okna domu jsou zastaralá dřevěná zdvojená, podlahy jsou v dobrém stavu, vybavení je v dobrém stavu a rozvody jsou zastaralé.

Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Orientace obytných prostor je na jih, východ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné i prosklené dveře, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, sporák je elektrický. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: laminátová plovoucí podlaha, koberce, v kuchyni je položeno lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech je lino. V rodinném domě se nenachází další vybavení.

Dispozičně je dům 4+kk. Nachází se zde: vstupní zádveří, chodba, obytná místnost s kk, ložnice, 2 dětské pokoje, koupelna, WC. Podlahová plocha je odvozena z plochy zastavěné a činí 99 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství ( kotelna, uhelna) činí 114 m2.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je kopaná studna hl. 7 m, odpad je sveden do žumpy. Zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn ústředně pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen el. bojlerem.

Na pozemku u objektu se nachází vzrostlá lípa, verba a třešeň. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Součástí je psí kotec.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 19. 9. 2023 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 17. 10. 2023 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tedy na adrese Jasenná 328, PSČ 55222, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 25. 10. 2023
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 25. 10. 2023
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 2,671.900,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  2,671.900,-Kč

Výše dražební jistoty: 150.000,-Kč

Minimální příhoz: 5.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem. Lze předpokládat problémy při předání předmětu dražby vydražiteli. Dlužník byl upozorněn insolvenčním správcem na povinnost vyklidit předmět dražby dle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce