aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4620

Vybavení Fitness studia Kotva, nám. Republiky, Praha – Staré město, kraj Hlavní město Praha

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 29.08.2019 16:17:00
Aktuální čas 01.06.2020 08:05:33
Konec 20.09.2019 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 060 500 Kč
Aktuální cena 1 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1244220.09.2019 12:09:401 400 000
Uživatel 1248220.09.2019 12:03:021 350 000
Uživatel 1244220.09.2019 11:59:541 300 000
Uživatel 1248220.09.2019 11:57:221 160 500
Uživatel 1244220.09.2019 11:55:441 110 500
Uživatel 1248220.09.2019 11:50:341 060 500
Popis:

Vybavení Fitness studia Kotva, nám. Republiky, Praha – Staré město, kraj Hlavní město Praha

Prodej vybavení fitness studia umístěného v obchodním domě Kotva na ul. Nám. Republiky v Praze 1 – Staré město, které ukončilo svoji činnost. Vybavení tvoří profesionální posilovací stroje z kvalitních ocelových profilů, převážně zn. CYBEX USA a JORDAN, samostatně stojící či v sestavách/věžích, dále činky, kotouče, stojany, osy, trampolíny, podložky, nábytek, elektrospotřebiče, kancelářské vybavení, elektronika a další. Společnost Fitnesskotva s.r.o. zakoupila převážnou část vybavení v roce 2011 a uvedla do provozu v roce 2012. Seznam jednotlivých položek prodeje naleznete ke stažení v přiložených souborech.

Předmět prodeje tvoří také dvě solária, a to solárium zn. Mega Sun 6800, typ Mega Sun Ultra Power, pořízeno pravděpodobně v roce 2013, ohodnocené znaleckým posudkem ze dne 19.07.2019 na částku 240.000 Kč vč. DPH, a dále solárium zn. Mega Sun Space 2000, pořízeno pravděpodobně v roce 2013, ohodnocené znaleckým posudkem ze dne 19.07.2019 na částku 160.000 Kč vč. DPH.  Znalecký posudek ke stažení v přiložených souborech.

Možný odpočet DPH!

Adresa: Náměstí republiky 656/8, 110 00 Praha 1

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 1.434.920 Kč vč. DPH - v této není zahrnutá hodnota nábytku a el. spotřebičů, včetně dalších drobných položek v hodnotě cca 70.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty společnosti Fitnesskotva s.r.o., v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 99 INS 17912/2018.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a zajištěného věřitele.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 10 (deset) dnů ode dne sdělení kupujícímu, že insolvenční správce a zajištěný věřitel udělili souhlas s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Odměna zprostředkovatele činí 5% + DPH z ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatek spojený s podáním návrhu na výmaz zástav váznoucích na zpeněžovaném movitém majetku z Rejstříku zástav vedeného notářskou komorou (1.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]