aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5732

Výrazné snížení ceny - prodej horského rekreačního hotelu v rekonstrukci v obci Stříbrná, okr. Sokolov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.12.2020 14:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 02:09:05
Konec 26.01.2021 14:00:00
Zbývá 3 dny 11 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena 3 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 8.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Výrazné snížení ceny - prodej horského rekreačního hotelu v rekonstrukci v obci Stříbrná, okr. Sokolov

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 08.05.2019: 7.030.000 Kč

Projektová dokumentace k dispozici v rámci přílohy pod textem aukce

Horský hotel s přilehlými pozemky se nachází mezi obcemi Stříbrná a Bublava (okr. Sokolov), leží cca 100 m od nové čtyřsedačkové lanovky na jedné z nejatraktivnějších sjezdovek střediska zimních sportů Bublava-Stříbrná v Krušných horách.

Stupeň rozestavěnosti je cca 55% z uvažovaného záměru, hlavní stavební práce na hlavní budově jsou dokončeny, je nutné provést veškeré řemeslné práce.

Hotel by měl po dokončení rekonstrukce disponovat cca 20 pokoji s kapacitou 99 lůžek (včetně přistýlek) a dalšími 4 pokoji pro personál. Dále kuchyní s restaurací pro veřejnost i pro ubytované hosty, letní terasou, wellness a na okolních pozemcích dalšími celoročními i sezónními aktivitami. Možná je též změna projektu – např. vybudování apartmánů pro prodej či pronájem, ze suterénních prostor by mohla být restaurace a bufet, či byty.

Stavbou zastavěná plocha činí 520 m2, celková užitná plocha čtyřpodlažní stavby je 1628,80 m2. Celková výměra pozemků činí 2385 m2.

Veškeré detailní informace o nemovitosti naleznete v přiložených souborech (znalecký posudek) pod popisem aukce.

Sítě: vodovod z vlastní studny (možnost napojení na veřejný vodovod), el. en., kanalizace do jímky, plyn

Dispozice: 24 x pokoj, kuchyně, restaurace, wellness

Dostupnost: asfaltová zpevněná komunikace, MHD zastávka (před objektem)

Parkování: možnost parkování na vlastním pozemku

Adresa: Stříbrná č.ev.: 14, Stříbrná 358 01, okr. Sokolov

GPS: 50.3701508N, 12.5217261E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 52 INS 11046 / 2018


Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce. - Vzor této smlouvy naleznete níže, pod popisem aukce v přiložených souborech.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (potažmo zajištěného věřitele).

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 1. stupně.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru);

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru)

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující, pokud taková povinnost daň zaplatit vznikne.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]