aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5566

Družstevní byt 2+1, užitná plocha 51,83 m2, ul. V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 01.10.2020 19:47:00
Aktuální čas 25.10.2020 03:18:20
Konec 18.11.2020 12:00:00
Zbývá 24 dni 8 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 290 000 Kč
Aktuální cena 2 290 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC07007.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej družstevního podílu s právem nájemní smlouvy vztahující se k družstevnímu bytu o velikosti 51,83 m2, ul. V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice

Prohlídky možné na základě předchozí domluvy s makléřem.

Byt 2+1 je umístěn ve 3.NP bytového domu s výtahem a je standardně vybavený. Byt se skládá z následujících místností:
- kuchyně o podlahové ploše 9,26 m2
- pokoj o podlahové ploše 20.11 m2
- pokoj o podlahové ploše 12,89 m2
- předsíň o podlahové ploše 5,06 m2
- koupelna o podlahové ploše 1,95 m2
- WC o podlahové ploše 0,85 m2
- spíž o podlahové ploše 0,45 m2
- sklepní kóje o podlahové ploše 1,26 m2

Znalecký posudek, list vlastnictví, účetní výkazy bytového družstva, stanovy bytového družstva, vzor nájemní smlouvy a předpis nájemních plateb naleznete níže mezi přiloženými soubory této aukce.


Adresa: V Olšinách 1340/23, Praha 10 - Vršovice
GPS: 50.0713181N, 14.4835333E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 79 INS 1578 / 2016


UPOZORNĚNÍ: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 dní ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (max. 4.000,- Kč).
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na výši poplatků družstvu. Podle předpisu nájemních plateb se mi zdají velmi vysoké. Můžete mi to vysvětlit. Děkuji. Dohnalíková14.10.2020 15:33:0015611
Dobrý den, součástí uvedených plateb za poplatky družstvu je splátka úvěru každého člena družsva čerpaná na rekonstrukci domu viz. dokument "Účetní výkazy bytového družstva.pdf" mezi Přiloženými soubory aukce. Děkuji.18.10.2020 11:20:07
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]