aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5671

Opakovaná aukce - Prodej rozestavěného RD s garáží a pozemkem, celková výměra 2727 m², Čermná v Krkonoších

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.11.2020 10:00:00
Aktuální čas 27.11.2020 09:09:58
Konec 10.12.2020 14:00:00
Zbývá 13 dni 4 hodiny
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 160 000 Kč
Aktuální cena 2 160 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
61582.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Opakovaná aukce se sníženou vyvolávací cenou - Prodej rozestavěného rodinného domu s garáží a pozemkem, celková výměra 2727 m2 v obci Čermná v Krkonoších.

Doporučujeme důkladně pročíst Dokument - Rozhodnutí o předčasném úžívaní stavby, ZP str. 45-48, který je zveřejněn v rámci přílohy pod popisem aukce.

Rozestavěný a nezkolaudovaný rodinný dům je téměr čtvercového půdorysu, nepodsklepený, přízemní se stavebně upraveným, nedokončeným podkrovím se sedlovou střechou.

Stavba byla povolena v roce 2008 souhlasem s provedením ohlášené stavby. K datu 20.5.2020 byl dům užíván na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby do 30.9.2020.

Zastavěná plocha rodinného domu dle GP je 88 m2.

Zastavěná plocha garáže je 52 m2.

Celková výměra pozemků činí 2727 m2.


Dispoziční řešení: za vchodovými dveřmi je vstupní zádveří se vstupem do chodby, technická místnost, po levé straně je schodiště do podkroví a komora využívaná jako sklad věcí pod schodištěm, po pravé straně je vstup na sociální zařízení, které tvoří sprchový kout, umyvadlo a splachovací WC.

Přímý vstup z chodby vede do velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem a výstupem pomocí francouzského okna do zahrady. Terasa u výstupu do zahrady není vybudována.
Z chodby je přístupné po betonovém schodišti druhé nadzemní podlaží - podkroví.

Z haly v podkroví vedou vstupy do jednotlivých pokojů. Podkrovní samostatné pokoje jsou celkem tři.

Sítě: elektřina, zdroj teplé vody el. boilerem v přízemí, kanalizace, instalace plynu chybí, ústřední topení

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku v rámci přílohy pod textem aukce

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 45 INS 23188/2012 a KSHK 45 INS 27224/2012

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení zajištěného věřitele

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]