aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2423

Opakovaná dražba, Objekt restaurace a nestátního zdravotního zařízení, Prostějov - ul. Sportovní, INS Roman Čechmánek


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 13.12.2016 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 21.06.2021 11:24:21
Konec 12.12.2016 15:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 4 582 480 Kč
Aktuální cena 4 582 480 Kč
Dražební jistota 800 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
B – kopie.JPG
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Od dražby bylo upuštěno
Popis:

Od dražby upuštěno na žádost insolvenčního správce dne 12.12.2016 v 15:00 hod.

Opakovaná dražba, Objekt restaurace a nestátního zdravotního zařízení, Prostějov - ul. Sportovní, INS Roman Čechmánek


Forma prodeje:
Veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A2423.
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Roman Čechmánek.

Předmětem opakované dražby je objekt, který je vybaven pro dva způsoby využití, a to restaurace se zázemím a nestátní zdravotnické zařízení. Objekt je dražen včetně pozemku, na kterém se budova nachází a dále vybavení a nábytku restaurace, kuchyně a domova důchodců.

Výhody:
- dobrý stavebně technický stav po rekonstrukci v r. 2008

- komerčně využitelná nemovitost jako nestátní zdravotnické zařízení a restaurace


Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  9 164 960 Kč
-  Z toho cena věcí movitých                164 960 Kč
-  Z toho cena věcí nemovitých            11 400 000 Kč

Výše dražební jistoty:                            800.000 Kč
Stanovený minimální příhoz:              10.000 Kč

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Bartoš, tel.: 608 700 962, mail: bartos@gaute.cz

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 23.11.2016 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 5.12.2016 ve 14:00 hod.
Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět opakované dražby, tj. na před budovou Sportovní 3721/1a, Prostějov, GPS: 49°28'54.839"N, 17°6'19.199"E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Užitná plocha celkem:
804,5 m2, obestavěný prostor 3861,78 m2. Plocha pozemků 590 m2.

Sítě: vodovod, plyn, kanalizace, el.en. (pozn. ke dni vydání memoranda ze strany dodavatelů přerušeny dodávky energií)

Dispoziční řešení:

1.PP - schodiště vnitřní z restaurace, schodiště venkovní, nákladní výtah, chodba, sklady restaurace, chladící boxy, dílna, plynová kotelna.
1.NP (restaurace) - vstup z východní i západní strany budovy, restaurace s výčepem, kuchyň, schodiště do sklepa, chodba, sklady, sociální zázemí k restauraci, kancelář, sociální zázemí pro zaměstnance.
1.NP (zdravotnické zařízení) - vstup ze západní strany budovy, vstupní zádveří, centrální chodba se schodištěm a výtahem do 2.NP, 5 pokojů, soc. zázemí, sklady, tělocvična, šatna.
2.NP (zdravotnické zařízení) - schodiště, centrální chodba, 9 pokojů, soc. zázemí, hygienický blok, ordinace lékaře a sester, jídelna s kuchyňkou, 2x terasa

Upozornění:

- přístup do budovy přes pozemky jiných vlastníků (věcným břemenem práva chůze a jízdy zajištěný pouze ze západní strany za 12.000 Kč/rok)
- absence vlastních parkovacích ploch přímo u objektu
- přípojky IS vedou pravděpodobně přes pozemky jiných vlastníků (přesný zákres vedení IS nebyl předložen)
- volná - 3 roky nevyužívaná nemovitost
- podpěrné sloupy terasy na západní straně jsou postaveny na pozemku jiného vlastníka parc.č. 478/20, přístřešek nad venkovními schody, venkovní schody a nákladní výtah do sklepa jsou postavené na pozemku jiného vlastníka parc.č. 478/16
- poloha v záplavové zóně č.3

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]