aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5895

Prodej 100% podílu v Cognus Solutions s.r.o. - SPV vlastnící 34739m2 pozemků - sportovní areál na ul. Luční, Slovany, Pardubice

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 07.04.2021 13:00:00
Aktuální čas 07.05.2021 12:21:49
Konec 1.kola 26.05.2021 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5895; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5896
čas předložení návrhů 2.kola do 26.05.2021 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 26.05.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 1 Kč
Požadovaná minimální cena 38 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 19 dni 2 hodiny
Požadovaná kauce 1 000 000 Kč
 
DSC01254.jpg
 
Popis:

Prodej 100% podílu na Cognus Solutions s.r.o. - SPV vlastnící 34739m2 pozemků - sportovní areál na ul. Luční, Slovany, Pardubice


SPV Cognus Solutions s.r.o. byla založena pouze za účelem vlastnictví a správy nemovitého majetku

Sportovní areál na ul. Luční, Slovany, Pardubice

Celková výměra               34739 m2

Zastavěná plocha            477 m2

Ostatní plocha                  34262 m2

Areál se skládá z travnatého fotbalového hřiště, dále tenisových kurtů a kurtů v nafukovací hale, nafukovací hala není součástí prodeje. Dále je v areálu budova klubovny a šaten, dále garáž a budova vodárny.

Dostupné sítě na pozemcích – voda, kanalizace, elektřina, plyn

Přístup na pozemky bez právních i faktických komplikací

Dle současného územního plánu se jedná o plochu RS - sportovní areály

Dle připravovaného nového územního plánu část plochy o výměře cca SO - plocha smíšená obytná, část OS - sport

Okolní zástavba obytná, podrobné informace z územního plánu ke stažení v příloze pod textem

Osobní prohlídky majetku:

Po přechozí domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem na +420 605 341 674 nebo machacek@gaute.cz

Harmonogram prodeje:

1. kolo – kvalifikace - 7.4.2021 13:00 - 26.5.2021 13:00

26.5.2021 13:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení

Podmínky kvalifikace do výběrovém řízení:

1. Podpis NDA – na základě doručené podepsané NDA bude umožněn zájemci vstup do DATA ROOM (pro vstup do DATA ROOM není třeba hradit kauci)

2. Složení kauce ve výši 1.000.000 Kč na účet organizátora aukce č.: 2501886179/2010, VS IČO/RČ účastníka aukce, SS 5895

3. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Vzor smlouvy o složení kauce je uložen v DATA ROOM.

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 26.5.2021 do 13:00 hod.

2. kolo – nabídky

26.5.2021 13:00 – 14:00 - podávání nabídek elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A5895 - minimální nabídková cena 38.000.000 Kč

26.5.2021 14:00 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

3. kolo – finální aukce

26.5.2021 14:00 – 15:00 Závěrečné kolo, konané formou uzavřené online aukce pro 3 účastníky, kteří podali nejvyšší nabídky v druhém kole. Aukce bude konána na adrese www.verejnedrazby.cz/A5896    

PODROBNOSTI O PODNIKÁNÍ A MAJETKU DOSTUPNÉ PO PODPISU NDA V DATA ROOM A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH REJSTŘÍCÍCH
POD TEXTEM ZVEŘEJNĚNO INFORMAČNÍ MEMORANDUM VČ. REŠERŠE ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPORTOVNÍ AREÁL NA UL. LUČNÍ

DATA ROOM

Otevřeno od 7.4.2020 do 26.5.2021 13:00

Dostupné pouze na www.verejnedrazby.cz/A5895 po podpisu a doručení NDA do sféry Zprostředkovatele (GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno)

Transakční dokumentace bude zveřejněna v DATA ROOM do 30.4.2021, připomínky k transakční dokumentaci lze uplatnit do 20.5.2021 včetně.

Platný územní plán Pardubice: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/uplne-zneni-uzemniho-planu-mesta-pardubic-po-xxi-zmene/

Nový územní plán Pardubice: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/novy-uzemni-plan-mesta-pardubic/                                      

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Nejedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení 

1. Finanční prostředky v pokladně a zůstatky na účtech prodávaného subjektu nejsou součástí předmětu prodeje a budou před převodem vlastnického práva vypořádány na účet současného vlastníka prodávaného subjektu.

2. Podmínkou účasti v aukci je prvotně podpis NDA, poté nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce vč. prohlášení o tom, že kupující akceptuje vzor smlouvy o prodeji závodu (dále jen „Smlouva o prodeji“), který je uveden pouze v DATA ROOM, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí nebo v DATA ROOM.

3. Vítěz je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů ode dne skončení aukce.

4. Termín doplacení kupní ceny a podpisu převodní dokumentace: 30 dní od konce aukce

5. Společnost je prodávána a předávána tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí v takovém stavu akceptovat.

6. Kupující hradí poplatky spojené s převodem společnosti včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných rejstřících a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

7. Prodávající má právo kdykoli výběrové řízení zrušit, prodloužit či odmítnout všechny nabídky.

8. Prodávající může dodatečně i po 26.5.2021 13:00 povolit účast zájemci, který dodatečně splní podmínky účasti ve výběrovém řízení. Na dodatečné povolení účasti není právní nárok.

9. Dosažená cena a uzavření Smlouvy o prodeji podléhá schválení ze strany Prodávajícího

10. Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce. Zprostředkovatel v přílohách výběrového řízení dává k dispozici neoficiální překlad některých smluvních dokumentů do anglického jazyka. Rozhodující je však pouze znění v českém jazyce.

11. Věci movité  na fotografiích nejsou součástí prodeje

!!! DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE!!!

1. V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2. Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet provozovatele www.verejnedrazby.cz. Doporučujeme kauci zaslat nejpozději 24. 5. 2021

3. V případě pochybností, jak postupovat, nás neodkladně kontaktujte.

4. Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku aktiv prodávané společnosti.

5. Doporučujeme pro splnění podmínek vstupu do výběrového řízení využití zaručeného elektronického podpisu a zaslání podepsaných dokumentů elektronickou poštou. V případě, že nedisponujete zaručeným elektronickým podpisem, doporučujeme dokumenty vytisknout, podepsat na příslušných místech a podpisy, u kterých je to vyžadováno, nechat ověřit, a následně i s ověřovací doložkou nechat celý dokument včetně ověřeného podpisu na Czech point nebo u notáře zkonvertovat do elektronické podoby. S postupem rádi poradíme.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele a po uhrazení poplatku za pováděcí dokumentaci.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]