Evid. číslo: A6928

Prodej - Administrativní budova s 16 kancelářemi, podkrovím, sklady a garáží, užitná plocha 475m2, Třebíč

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 13.03.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 13:18:22
Konec 1. kola 07.06.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6928
Čas předložení návrhů 2.kola do 08.06.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 08.06.2023 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 4 380 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Dosažená cena 5 251 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 13.03.2023 10:00:00
Konec 1. kola 07.06.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6928
Čas předložení návrhů 2.kola do 08.06.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 08.06.2023 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 4 380 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Dosažená cena 5 251 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Popis

Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 5,251.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení číní: 5,000.000,-Kč

Opakované výběrové řízení na prodej domu s 16 kancelářemi, sklady a garáží, využitelného pro podnikání a po úpravách i pro bydlení. Jedná se o třípodlažní dům s podkrovní vestavbou. Celková užitná plocha 475m2, celková výměra pozemků 287m2. Dům se nachází na křižovatce ulic Sucheniova a Doležalova, 1,5 km od centra Třebíče.
 
Minimální požadovaná cena činí 58% ceny dle znaleckého posudku!!
 
 
Jedná se o řadový koncový dům se třemi nadzemními podlažími a podkrovní vestavbou.
 
Dispozice:
1.NP - V přízemí se nachází chodba, kotelna v části pod schodišťovým prostorem, sklady a archiv s pořadači na archiválie. Z plochy dvora je vstup do chodby s kotlem, vstup do garáže a dále pak do skladů.
2.NP - , které je přístupné po hlavním schodišti se nachází 5x kanceláře, WC, chodby, kuchyňka, a terasa ve dvorní části.
3.NP -  se nachází 7x kanceláře, chodby, schody, servrovna, kuchyňka a balkon ve dvorní části, z mezipodesty je vstup na dřevěný balkon.
Podkrovní - ve vestavbě se nachází 4x kanceláře, sprcha, WC, chodba a schodiště, z mezipodesty opět možná vstup na dřevěný balkon
 
Vjezd do garáže je možný vraty výsuvnými, na objektu jsou osazeny okenní mříže, v objektu jsou umístěny klimatizační jednotky a rozvody datových sítí, dále je pak instalován EZS.
 
Budova je přístupná z veřejné komunikace a je napojena na tyto IS: voda, kanalizace, zemní plyn a elektro. Vytápění a TUV: plynový kotel.
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 3.4.2023 v 10:00 hod.
II. termín - 22.5.2023 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Sucheniova 270/6, 674 01 Třebíč. GPS souřadnice: 49.2129764N, 15.8684661E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.


Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6928, minimální požadovaná cena ve VŘ: 4,380.000,-Kč
 
Cena dle znaleckého posudku: 7,500.000,-Kč
 
Termíny: Termín složení kauce: do 7.6.2023 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 8.6.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 8.6.2023 do 15:00.

Kauce: 300.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

 

UPOZORNĚNÍ:
Jedná se o prodej v rámci výkonu zástavního práva dle §1359 a násl. NOZ na návrh zástavního věřitele:

Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Zástavní smlouvy k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele GAUTE a.s., Lidická 26, 602 00 Brno

Text oznámení o realizaci zástavního práva k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele

Ve smyslu § 1365 odst. 2 NOZ je zástavní věřitel kdykoliv během výkonu zástavního práva změnit jeho způsob realizace, prodej zrušit nebo zastavit.

Cena dosažená v aukci podléhá schválení zástavního věřitele.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku prodeje. Celkem 4.000 Kč.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit poplatky spojené s advokátní úschovou.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena na účet advokátní úschovy nejpozději do 60 dní od sdělení souhlasu zajištěného věřitele s dosaženou cenou.

Kupní smlouva a smlouva o úschově finančních prostředků (depozitní smlouva) musí být ze strany kupujícího uzavřena nejpozději do 60 dní od sdělení souhlasu zajištěného věřitele s dosaženou cenou.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce