aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4013

Prodej administrativní budovy, provozního objektu, obec Výrava, okres Hradec Králové

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 15.01.2019 10:00:00
Aktuální čas 01.06.2020 09:54:11
Konec 15.02.2019 15:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 2 336 890 Kč
Aktuální cena 2 850 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 75 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 3.jpg
 
Uživatel 583315.02.2019 15:14:242 850 000
Uživatel 1144015.02.2019 15:13:412 830 000
Uživatel 583315.02.2019 15:12:382 820 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:11:582 810 000
Uživatel 583315.02.2019 15:08:142 800 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:07:532 750 000
Uživatel 583315.02.2019 15:07:232 700 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:06:462 650 000
Uživatel 583315.02.2019 15:06:272 600 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:05:422 580 000
Uživatel 583315.02.2019 15:04:402 550 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:03:432 510 000
Uživatel 583315.02.2019 15:02:432 500 000
Uživatel 1030615.02.2019 15:02:102 460 000
Uživatel 583315.02.2019 14:58:562 450 000
Uživatel 1144015.02.2019 14:58:202 410 000
Uživatel 583315.02.2019 14:56:502 400 000
Uživatel 1030615.02.2019 14:53:062 380 000
Uživatel 1144015.02.2019 14:52:462 370 000
Uživatel 1030615.02.2019 14:51:352 360 000
Uživatel 583329.01.2019 10:45:142 350 000
Popis:

Prodej provozního objektu s pozemkem, CP 1252 m2, obec Výrava, okres. Hradec Králové


Předmětem prodeje je stavební pozemek, jehož součástí jsou stavby dispozičně rozdělené na administrativní budovu, skladovací zděnou budovu a ocelovou skladovací halu. U skladovacího objektu je betonová rampa a schody. Nemovitost je napojena na veř. rozvod el.energie, voda je čerpána z vlastní studny, kanalizace je do vlastní ČOV umístěné na dvoře. ÚT s kotlem na pelety. V obci je obecní vodovod. Předmětem prodeje jsou zároveň i movité věci uvedené níže v Předmětu prodeje.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Na předmět nájmu není uzavřena žádná nájemní smlouva.

Přesný popis nemovitostí a seznamu věcí movitých je uveden ve Znaleckých posudcích, které jsou v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Administrativní část : zděný, nepodsklepený objekt, 2 NP a podkroví

1.NP: chodba, recepce, zasedací místnost, soc.zařízení – 60 m2
2.NP: 2x kancelář, kuchyňka, 2x soc.zařízení – 59 m2
Podkroví : kancelář – 77 m2

Skladový objekt : zděný, nepodsklepený, 1 NP a podkroví

1.NP: sklad, kotelna s kotlem ÚT na pelty pro adm.část, zastřešená nakládací betonová rampa – 163 m2
Podkroví : půdní prostor

Ocelový přístřešek : nepodsklepený, 1 NP

1.NP – sklad – 218 m2

Upozornění : Prodávající upozorňuje, že na nemovitosti vázne zákonné věcné břemeno, nezapsané v KN , ve prospěch  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Toto zákonné zástavní právo zpeněžením nezaniká v souladu s ust. §285 odst.4 INSZ.

Prohlídky : dne 29.1.2019 ve 14.00 a 6.2.2019 ve 14.00 na adrese Výrava č.p. 150, okr. Hradec Králové, účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky, a to mailem.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu připadající na nemovitosti zajištěné ( 98,42 % z celkové kupní ceny), kupní cenu připadající na věci movité ( 1,58 % z celkové kupní ceny ).

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěnými věřiteli !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.

 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Vyjma zákonného věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., uvedeného výše.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]