Evid. číslo: A5700

Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 02.12.2020 14:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:54:49
Konec 1. kola 21.01.2021 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5700; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5701
Čas předložení návrhů 2.kola do 21.01.2021 16:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 22.01.2021 16:00:00
Poplatek za dokumentaci 150 000 Kč
Požadovaná minimální cena 400 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 50 000 000 Kč
Dosažená cena 1 211 500 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 02.12.2020 14:00:00
Konec 1. kola 21.01.2021 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5700; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5701
Čas předložení návrhů 2.kola do 21.01.2021 16:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 22.01.2021 16:00:00
Poplatek za dokumentaci 150 000 Kč
Požadovaná minimální cena 400 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 50 000 000 Kč
Dosažená cena 1 211 500 000 Kč

Popis

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA 3. KOLA ČINÍ:

1.211.500.000 Kč


NEJVYŠŠÍ NABÍDKA 2. KOLA ČINÍ:

1.211.500.000 Kč


Prodej běžícího podniku dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

!!! UPOZORNĚNÍ 31.12.2020 10:00

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENO Z POKYNU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE O 14 DNÍ

časový postup platný od 31.12.2020


1. kolo – kvalifikace

6.1.2021 – zveřejnění aktuální verze příloh transakční dokumentace

20.1.2021 – ukončení DATA ROOM

21.1.2021 10:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení 

 

2. kolo – nabídky

21.1.2021  10:00 – 16:00 – možnost podávání nabídek po splnění podmínek registraci elektronicky na https://www.verejnedrazby.cz/A5700, minimální nabídková cena 400.000.000 Kč

21.1.2021  16:30 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

 

3. kolo – finální aukce

22.1.2021  10:00 – 16:00 Závěrečné kolo formou aukce pro 5 nejvyšších nabídek z druhého kola. Aukce konána na adrese https://www.verejnedrazby.cz/A5701/   

 

27.1.2021 – termín pro sdělení souhlasu s výsledky aukce ze strany věřitelského výboru

11.3.2021 - termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty (lze doplatit dříve)

12.3.2021 - termín uzavření smlouvy o převodu závodu (lze uzavřít dříve)

15.3.2021 – rozhodný den převodu Závodu

Právní režim transakce:

Prodej závodu dlužníka s názvem VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, definovaného ve smyslu § 502 občanského zákoníku jako organizovaný soubor jmění sloužící k provozování činnosti dlužníka, který byl sepsán jako celek do majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 205 a násl. a § 217 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Insolvenční zákon“) pod pol. V. Ostatní majetek, poř. č. 1, a jehož jednotlivé složky jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku dlužníka v přílohách soupisu majetkové podstaty (dále jen „Závod“), a to jednou smlouvou dle §290, §291 a násl. Insolvenčního zákona.

Popis formy prodeje:

Tříkolové výběrové řízení na adrese https://www.verejnedrazby.cz/A5700/, poslední kolo formou online aukce na adrese https://www.verejnedrazby.cz/A5701/

DATA ROOM

Online formou, dropbox, přístup udělen po podpisu NDA pomocí zaručeného elektronického podpisu a doručení elektronicky na machacek@gaute.cz nebo po fyzickém podpisu NDA, jeho úředním ověření a doručení na adresu zprostředkovatele: GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, recepce 5. patro a dále po uhrazení poplatku 150.000 Kč za vstup do DATA ROOM na účet majetkové podstaty č. 2819993628/5500, VS: IČO zájemce,  IBAN CZ32 5500 0000 0028 1999 3628, BIC RZBCCZPP

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

1.       Podpis a doručení NDA vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem + uhrazení poplatku 150.000 Kč za vstup do DATA ROOM

2.       Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem

3.       Složení kauce ve výši 50.000.000 Kč na účet majetkové podstaty č. 2819993628/5500, VS: IČO ZÁJEMCE,  IBAN CZ32 5500 0000 0028 1999 3628, BIC RZBCCZPP

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 21.1.2021 10:00.

Osobní prohlídky areálů dlužníka:

Po přechozí domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem na +420 605 341 674 nebo machacek@gaute.cz

Video z areálu hlavního areálu dlužníka kú Vítkovice a Zábřeh VŽ:

Video z areálu kovárny v Kunčicích:

Struční popis podnikání dlužníka

Předmětem podnikání dlužníka je hutní a strojírenská výroba ocelových konstrukcí. Výrobní portfolio společnosti zahrnuje díky vlastní výrobě oceli produkty pro široké spektrum průmyslových oborů – od dodávek kompletních engineeringových řešení pro ocelárny, válcovny, speciální zařízení těžkého průmyslu, nebo povrchové doly, přes odlitky a přesně opracované výkovky pro energetiku, lodní, ocelářský, cementárenský a těžební průmysl, až po dodávky surových ingotů, kovaných tyčí anebo také válcovaných obručí pro železniční a tramvajovou dopravu.

Provoz Závodu probíhá ve vlastních nemovitostech a na vlastním strojním vybavení.

Nemovitostní zázemí: pozemky celkem 514818 m2, z toho zastavěná plocha 257550 m2, užitná plocha 241787 m2

Strojní vybavení: hydraulické lisy až do 1600t, tavící pece, žíhací pece, ohřívací pece, vozové pece, CNC soustruhy, frézy, karuselové soustruhy, speciální stroje, portálové jeřáby, kovací jeřáby tryskače, moll aparáty, pily, pálící stroje, Manipulátor QKK, brousící a čistící stroje a mnoho dalšího – podrobněji ve znaleckém posudku č. R44262/20

Ke dni 1. 11. 2020 bylo u Dlužníka zaměstnáno v pracovním poměru 250 osob, 6 osob na základě dohody o pracovní činnosti a dále 6 osob na základě dohody o provedení práce.  Dále je evidován 1 člen představenstva, 6 osob na rodičovské dovolené a 3 osoby s funkcí odborového funkcionáře.

PODROBNOSTI O PODNIKÁNÍ A MAJETKU DLUŽNÍKA DOSTUPNÉ V DATA ROOM, INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, WEBOVÉ PREZENTACI DLUŽNÍKA A ZEJMÉNA VE ZNALECKÉM POSUDKU č. R44262/20 ZHOTOVENÉM ZNALECKÝM ÚSTAVEM EQUITA Consulting s.r.o., Truhlářská 3, 110 00 Praha 1

Tržní hodnota Závodu dle znaleckého posudku R44262/20  - 1.278.867.000 Kč

Znalecký posudek č. R44262/20 dostupný na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=45075099

Odkazy na insolvenční rejstřík:

Insolvenční rejstřík dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=9F9CC3AC0A7D11ECE05333F21FAC4BFE

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=42041146

Usnesení o úpadku:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=42134155

Zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=43475669

Usnesení o prohlášení konkurzu:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=43600735

Usnesení o prodeji mimo dražbu:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=45233211

 

Odkazy na stránky dlužníka:

https://vhm.company/

https://vhm.company/en

https://vhm.company/de

 

Seznam veřejných příloh:

1.       TEASER

2.       PROFIL SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY

3.       NDA

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Prodej běžícího Závodu dlužníka v rámci insolvenčního řízení KSOS 37 INS 6664 / 2020 vedeného u Krajského soudu v Ostravě

 1. Finanční prostředky v pokladně a zůstatky na účtech dlužníka nejsou součástí předmětu prodeje a budou před převodem vlastnického práva k Závodu vypořádány na hlavní účet majetkové podstaty č. 2819993628/5500. vedený u Raiffeisenbank a.s.
 2. Je vyloučeno použití čl. III. Obchodních podmínek v čl. III. odst. 1, pokud jde o účet provozovatele, čl. III. odst. 4) zcela a čl. III. odst. 5) zcela.
 1. podmínkou účasti v aukci je prvotně podpis NDA, poté nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce, a prohlášení o tom, že kupující akceptuje vzor smlouvy o prodeji závodu (dále jen „Smlouva o prodeji“), který je uveden pouze v DATA ROOM, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí nebo v DATA ROOM.
 2. ve Smlouvě o prodeji bude vyloučeno užití § 2176 občanského zákoníku, tj. nelze změnit kupní cenu v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění v mezidobí.
 3. Termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty: 11.3.2021 včetně.
 4. Termín podpisu Smlouvy o prodeji – nejpozději  12.3.2021 včetně, rozhodné je doručení do sídla prodávajícího na adrese: KONREO, v.o.s., Dobrovského 1310/64, Brno, PSČ 612 00.
 5. kupní cena dosažená v aukci musí být zaplacena v plné výši na účet majetkové podstaty před podpisem Smlouvy o prodeji ze strany Prodávajícího.
 1. Závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti Závodu, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí Závodu v takovém stavu akceptovat.
 2. Kupující bude zavázán koupit a převzít Závod sestávající z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího obchodní činnost Dlužníka v Závodu, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Dlužníka používané k provozování obchodní činnosti Dlužníka nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu v rámci Závodu, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu, s výjimkou pracovněprávních pohledávek Dlužníkových zaměstnanců výslovně vyloučených Smlouvou o prodeji.
 3. Kupující bude zavázán převzít Závod na výzvu Prodávajícího nejpozději 15.3.2021 s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se Kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na Kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně Kupující.
 4. Prodávající neposkytne Kupujícímu jakoukoliv záruku za stav nebo vlastnosti kterékoli součásti Závodu ani Závodu jako celku. Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupující hradí poplatky spojené s převodem Závodu včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných rejstřících a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.
 6. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda Kupující vyhovuje požadavkům zákona o ochraně hospodářské soutěže.
 7. Prodávající má právo kdykoli výběrové řízení zrušit, prodloužit či odmítnout všechny nabídky.
 8. Prodávající může dodatečně i po 21.1.2021 10:00 povolit účast zájemci, který splní podmínky účasti ve výběrovém řízení do 21.1.2021 15:00. Na dodatečné povolení účasti není právní nárok.
 9. Vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů ode dne skončení aukce.
 10. Dosažená cena a uzavření Smlouvy o prodeji podléhá schválení ze strany Prodávajícího (insolvenčního správce, věřitelů).
 11. Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce. Zprostředkovatel v přílohách výběrového řízení dává k dispozici neoficiální překlad některých smluvních dokumentů do anglického jazyka. Rozhodující je však pouze znění v českém jazyce.
 12. Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

!!! DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE !!!

1.       V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2.       Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet majetkové podstaty. Doporučujeme kauci zaslat nejméně 48 hodin před ukončením 1. kola.

3.       V případě pochybností, jak postupovat, neodkladně kontaktujte zprostředkovatele.

4.       Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku Závodu dlužníka.

5.       Vzhledem k předvánočnímu času a vytížení poštovních služeb doporučujeme pro splnění podmínek vstupu do výběrového řízení využití zaručeného elektronického podpisu a zaslání podepsaných dokumentů elektronickou poštou. V případě, že nedisponujete zaručeným elektronickým podpisem, doporučujeme dokumenty vytisknout, podepsat na příslušných místech a podpisy, u kterých je to vyžadováno, nechat ověřit, a následně i s ověřovací doložkou nechat celý dokument včetně ověřeného podpisu na Czech point nebo u notáře zkonvertovat do elektronické podoby. S postupem rádi poradíme.

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce