aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6682

PRODEJ - BYT 4+kk, 131m2, 6. a 7. NP, terasou 84m2, lodžií 10m2, 2x garáž, kolaudace 2013, Praha-Libeň

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 01.06.2022 10:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:41:28
Konec 29.07.2022 14:00:00
Zbývá 27 dni 6 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 3 500 000 Kč
Vyvolávací cena 14 000 000 Kč
Aktuální cena 14 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
a1645786721174.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Bytová jednotka 4+kk s výměrou vč. příslušenství 131m2, s terasou o výměře 84m2, lodžií 9,9m2 a sklepem 4,9m2, situovaná v 6.NP a v 7.NP. K bytu patří také 2x garážové stání pod budovou. Byt a garáž se nachází v bytovém domě kolaudovaném v roce 2013, v k.ú. Libeň, na adrese Kurta Konráda 2445/9, 190 00 Praha 9.  
 
Bytová jednotka č. 2445/336 je situovaná v 6.NP a v 7.NP třetí části bytového domu. Jedná se o byt dispozičně řešený jako 4+kk s příslušenstvím (terasa, lodžie, sklep).

Nebytová jednotka č. 2445/401 – garáž je vnitřní garáž s vyhrazenými garážovými stáními v prostorách 1. PP, 2. PP a 3. PP. S vlastnickým podílem id. 2/157 je dle dostupných informací spojeno výlučné užívací právo ke dvěma vyhrazeným garážovým stáním.

Dispoziční řešení a výměry:

 
Celková výměra bytu bez příslušenství (sklep 4,9m2) činí 126,4m2, + terasa 84m2 + lodžie 9,9m2.
 
Předmět prodeje je situován v zastavěné části Prahy 9, v bytovém domě postaveném na ulici Kurta Konráda 2445/9. V okolí je kompletní občanská vybavenost (stanice metra, vlakové nádraží, nákupní centra, sportoviště, kulturní centra, blízkost několika škol i zdravotnických zařízení). Parkování v omezené kapacitě je umožněno přímo na veřejné komunikaci v okolí bytového domu nebo v podzemní garáži bytového domu.
 
Na předmět prodeje nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termín konání prohlídek:

I. termín - 22.6.2022 v 11:00 hod.

II. termín - 21.7.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Kurta Konráda 2445/9, Praha, GPS souřadnice: 50.1048111N, 14.4879953E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo telefonicky na 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje:
- jednotka č. 2445/336, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 14912 pro katastrální území Libeň, obec Praha, vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 2445, bytový dům, část obce Libeň, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 12574 pro katastrální území Libeň, obec Praha, postavené na pozemcích parc.č. 3314 a parc.č. 3318/5, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 12574 pro katastrální území Libeň, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 13130/1580152 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 13130/1580152 na pozemcích parc.č. 3314, parc.č. 3317/1, parc.č. 3317/3, parc.č. 3318/1, parc.č. 3318/5 a parc.č. 3318/6, všechny v katastrálním území Libeň, náležejícího k předmětné jednotce,

a dále
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/157 na jednotce č. 2445/401, garáž, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13056 pro katastrální území Libeň, obec Praha, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. ve výše popsané budově č.p. 2445, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2/157 z 521222/1580152 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a na pozemcích parc.č. 3314, parc.č. 3317/1, parc.č. 3317/3, parc.č. 3318/1, parc.č. 3318/5 a parc.č. 3318/6, všechny v katastrálním území Libeň, náležejícího k předmětné jednotce,


to vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 12.10.2021:  14,000.000,-Kč

Třída energetické náročnosti:
G (štítek nebyl dodán).


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
ORSmix s.r.o., MSPH 77 INS 1650/2019


Kupní smlouva ve znění dle vzoru Kupní smlouvy (vzor kupní smlouvy je uveřejněn v prováděcí dokumentaci této aukce) musí být vítězem aukce uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce, tj. nejpozději do 27.9.2022. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, hradí kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]