aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6400

Prodej bytové jednotky s garáží, dispozice bytu 4+1, užitná plocha 147 m², ul. Flájská, Praha 10 - Strašnice, Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.10.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 20:29:29
Konec 30.11.2021 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 15 570 000 Kč
Aktuální cena 15 760 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
4.jpg
 
Uživatel 1845430.11.2021 14:08:4215 760 000
Uživatel 1828930.11.2021 14:05:3715 750 000
Uživatel 1845430.11.2021 14:03:3515 740 000
Uživatel 1828930.11.2021 14:00:5615 730 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:58:3915 720 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:58:1915 710 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:56:4615 700 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:56:1415 690 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:55:4515 680 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:55:1615 670 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:52:4215 660 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:51:2515 650 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:48:1215 610 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:44:4415 600 000
Uživatel 1845430.11.2021 13:36:3015 590 000
Uživatel 1828930.11.2021 13:31:5115 580 000
Uživatel 1845430.11.2021 10:22:2015 570 000
Popis:
Prodej bytové jednotky s vlastní garáží, dispozice bytu 4+1, užitná plocha 147 m², ul. Flájská, Praha 10 - Strašnice, Hlavní město Praha


Bytová jednotka o velikosti 4+1 je umístěná ve 2.NP obytného domu Flájská 3214/4. Jedná se o jednotku standardního až mírně nadstandardního vybavení umístěnou v klidné části s dobrou dopravní dostupností.

Bytová jednotka obsahuje vstupní chodbu halového typu s plovoucí podlahou, z haly jsou přístupné prakticky všechny místnosti bytu. Malá koupelna se sprchou, umyvadlem, výlevkou, WC. Zadní velká koupelna se dvěma umyvadly, vanou, WC, výtopným žebříkem. Obě koupelny mají stejné keramické obklady a dlažby. Z haly je přístupná taktéž komora s dlažbou a vestavěným nábytkem (šatna). Dále prostorný obývací pokoj s přístupem do prosvětlené kuchyně. Kuchyně volně přechází v jídelnu. Celý byt je osazen plastovými okny. Součástí bytu je také lodžie s keramickou dlažbou.

Velikým plusem je vlastní garáž umístěná v přízemí bytového domu určená pro parkovaní jednoho vozidla. Lze však parkovat taktéž před garážovými vraty na pozemku (druhé vozidlo).

Dispozice bytu:

předsíň                      16,75 m2

komora                      5,59 m2          

koupelna 1                3,80 m2

koupelna 2                7,42 m2

pokoj 1                       17,53 m2

pokoj 2                       11,22 m2

pokoj 3                       14,97 m2

obývací pokoj           38,35 m2

kuchyně s jídelnou   24,27 m2

lodžie                         7,15 m2

Užitná plocha bytové jednotky na základě prohlášení vlastníka činí 147 m2

Sítě: bytovým dům je napojen na všechny inženýrské sítě

Další informace je možné najít v příloze aukce A6400_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Flájská 3214/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

GPS: 50.0708369N, 14.4995500E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 59 INS 20358 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]