aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6273

Prodej bytu 3+1, cihla, celková plocha 94 m2, 2 sklepy, obec Hlavnice, okr. Opava

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 16.08.2021 12:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:57:58
Konec 05.10.2021 15:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 805 980 Kč
Aktuální cena 1 408 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 2.jpg
 
Uživatel 1814505.10.2021 15:04:571 408 000
Uživatel 1809505.10.2021 14:59:591 398 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:54:531 382 000
Uživatel 1809505.10.2021 14:49:591 372 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:44:551 350 000
Uživatel 1809505.10.2021 14:39:541 332 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:36:251 310 000
Uživatel 1811805.10.2021 14:34:441 300 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:33:081 283 000
Uživatel 1811805.10.2021 14:29:201 273 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:24:111 263 000
Uživatel 1809505.10.2021 14:19:571 253 000
Uživatel 1803205.10.2021 14:19:571 240 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:13:121 230 000
Uživatel 1811805.10.2021 14:12:491 220 000
Uživatel 1814505.10.2021 14:09:041 210 000
Uživatel 1811805.10.2021 14:03:011 200 000
Uživatel 1813605.10.2021 14:02:381 160 000
Uživatel 1803205.10.2021 14:00:341 150 000
Uživatel 1811805.10.2021 13:59:581 100 000
Uživatel 1814505.10.2021 13:59:141 080 000
Uživatel 1811805.10.2021 13:57:061 070 000
Uživatel 1813605.10.2021 13:51:241 060 000
Uživatel 1542105.10.2021 13:48:281 040 000
Uživatel 1803505.10.2021 13:41:131 030 000
Uživatel 1542105.10.2021 13:09:191 020 000
Uživatel 1811805.10.2021 12:47:281 000 000
Uživatel 1815605.10.2021 12:41:04 990 000
Uživatel 1811805.10.2021 11:09:06 960 000
Uživatel 435505.10.2021 10:54:27 950 000
Uživatel 1811805.10.2021 10:29:48 900 000
Uživatel 1803105.10.2021 10:11:36 890 000
Uživatel 1811805.10.2021 06:07:54 866 000
Uživatel 1813604.10.2021 22:09:05 856 000
Uživatel 1811804.10.2021 12:22:01 846 000
Uživatel 1803204.10.2021 08:09:35 836 000
Uživatel 1811804.10.2021 06:27:29 826 000
Uživatel 1803130.09.2021 11:11:07 816 000
Popis:

Prodej bytu 3+1, cihla, celková plocha 94 m2, 2 sklepy, obec Hlavnice, okr. Opava

Prodej bytové jednotky 3+1, 69,56 m2 podlahové plochy, 94,31 m2 podlahové plochy vč.příslušenství. Byt je situovaný v přízemí obytného cihlového domu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Dispozice: chodba / 6,64 m2), kuchyně ( 11,90 m2), obývací pokoj ( 15,37 m2), WC (0,88 m2), koupelna ( 3,64 m2), spíž ( 2 m2), ložnice ( 12,95 m2), pokoj ( 16,18 m2), sklep ( 15,95 m2), sklep ( 7,9 m2), komora ( mimo byt 0,9 m2).

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku zveřejněném v příloze pdf na této straně.

Bytová jednotka, která je předmětem prodeje, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku  je přesně specifikovaná v příloze Předmět prodeje pdf. zveřejněné na této straně.

Prohlídky:
dne 29.9.2021 v 16.00 hod.  na adrese Hlavnice 81. Účast na prohlídce je třeba oznámit minimálně 24 hodin předem, a to mailem na kunstova@gaute.cz.

 

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem..

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]