aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5462

Prodej bývalé Jednoty Těrlicko, pozemky celkem: 2.373 m2, podlahová plocha cca: 1.261 m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 21.07.2020 10:22:00
Aktuální čas 09.08.2020 04:52:35
Konec 26.08.2020 13:00:00
Zbývá 17 dni 8 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 900 000 Kč
Aktuální cena 1 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_6377.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej bývalé Jednoty Těrlicko, pozemky celkem: 2.373 m2, podlahová plocha cca: 1.261 m2

Objekt se nachází v části obce Těrlicko. Je dosažitelný po zpevněné komunikaci. Přístup k pozemku vede přes sousední pozemek  2972/3, na kterém je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro pozemek p.č. 2972/1 a pozemek p.č.2980. Stavby, které jsou součástí pozemků, byly původně využívány jako restaurace a obchod s potravinami. Později sloužily jako sklad. 

 V současné době není objekt využíván a nemá oplocení. Budovy jsou odkanalizované do septiku na cizím pozemku se zřízeným věcným břemenem. Budovy č.p. 721 a č.p. 45 nejsou vzájemně propojeny.

Veškeré detailní informace o nemovitosti naleznete v přiložených souborech (informační memorandum, znalecký posudek) pod popisem aukce.

Sítě: el. 220V a 380V, vodovod, kanalizace (septik)

Vytápění: tuhá paliva 

Dostupnost: asfaltová zpevněná komunikace, MHD zastávka (120m od objektu)

Parkování: možnost parkování na vlastním pozemku

Adresa: Těšínská 45/75, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, okres Karviná, Moravskoslezský kraj 

GPS: 49.7583294N, 18.5253503E

Prohlídky: Termíny po domluvě

Účast na prohlídce je potřeba potvrdit minimálně 24 hodin předem na mail novakova@gaute.cz. V případě, že na některou z prohlídek nebude přihlášen žádný zájemce, bude tento termín zrušen.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 39 INS 7183 / 2018

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.07.2019: 1.900.000 Kč

UPOZORNĚNÍ: Stavby jsou odkanalizované do septiku na cizím pozemku. Septik je umístěn na pozemku parc. č. 2982 se zřízeným úplatným věcným břemenem ve prospěch majitele objektu.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]