aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4287

PRODEJ ELEKTRÁRNY KOZOMÍN, okres Mělník, prodej v rámci úpadku společnosti BOR Biotechnology, a.s.

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 26.04.2019 10:00:00
Aktuální čas 01.06.2020 11:29:40
Konec 1.kola 29.05.2019 13:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 26, Brno - 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 29.05.2019 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 29.05.2019 17:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 68 847 030 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 10 000 000 Kč
 
xx.jpg
 
Popis:

PRODEJ ELEKTRÁRNY KOZOMÍN, okres Mělník, prodej v rámci úpadku společnosti BOR Biotechnology, a.s.


Nejvyšší nabídka 3. kola - 70.500.000 Kč
Nejvyšší nabídka 2. kola - 70.000.000 Kč

Současný areál byl vybudován na místě bývalého zemědělského areálu. Skladové haly byly dokončeny na konci roku 2013.

Jedná se o soubor staveb a pozemků tvořících technologický celek elektrárny s technologií výroby elektrické energie a tepelné energie z biomasy.

Celý systém jako technologický celek (5 generátorů plynu a 3 kogenerační jednotky) je schopen při plném výkonu vyprodukovat přibližně 2,118 MW elektrické energie, ze které přibližně 10 % opět spotřebuje samotná elektrárna a 90 % je uvolněno k dalšímu komerčnímu využití (dodání do distribuční sítě).

Tepelná výkonnost technologického celku elektrárny Kozomín je cca 3,2 MW.

!!! Elektrárna není v současné době v provozu !!!

Areál se skládá ze dvou skladovacích hal, hlavního energetického objektu a přilehlých pozemků a trafostanice. Větší ze skladovacích hal je částečně otevřená. Areál nabízí plochy skladové vč. zázemí, plochy administrativní a manipulační.

Plocha pozemků celkem:         31 297 m2
Užitná plocha celkem:                 4 560 m2
Manipulační plocha celkem:      3 375 m2


Přístup a dopravní obslužnost: přes pozemek parc. č. 309/14 v majetku obce Kozomín, ztížený vjezd pro kamiony (úzká příjezdová cesta na pozemku parc. č. 51/27) přístup k objektu po panelové cestě.

Sítě: veřejný vodovod, napojeno na obecní kanalizaci, el. energie, plynovod

Cena vč. DPH
Informace o možnosti odpočtu DPH u části předmětu uvedeny v informačním memorandu

Podrobné informace ve znaleckém posudku a informačním memorandu pod textem

Adresa:
Kozomín 201
277 45 Kozomín

Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce, jejíž součástí je i odsouhlasení znění vzoru kupní smlouvy.

Smlouvu o složení kauce na vyžádání zašle Mgr. Luboš Macháček (605341674, machacek@gaute.cz)


Kupní smlouva musí být podepsána do 5 dní od vyhlášení vítěze aukce
Kupní cena musí být uhrazena do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, nejpozdějí však 30.6.2019.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení společnosti BOR Biotechnology, a.s.  u vedeného u Městského soudu v Praze  sp. zn. MSPH 77 INS 8492 / 2018

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Cena dosažená ve výběrovém řízení je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]