aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5668

Prodej nebytové jednotky - dílny, provozovny, podlahová plocha 32,7 m², Písek, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.11.2020 14:00:00
Aktuální čas 28.11.2021 18:28:58
Konec 10.12.2020 15:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 700 000 Kč
Aktuální cena 960 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Bez názvu.jpg
 
Uživatel 1592210.12.2020 15:17:56 960 000
Uživatel 1626810.12.2020 15:14:53 955 000
Uživatel 1592210.12.2020 15:12:56 950 000
Uživatel 1626810.12.2020 15:09:53 945 000
Uživatel 1592210.12.2020 15:03:09 940 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:59:51 930 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:57:50 920 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:54:55 910 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:48:56 900 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:44:50 890 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:42:58 880 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:39:54 870 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:35:46 860 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:34:53 850 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:31:00 840 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:29:53 830 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:23:59 820 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:20:35 810 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:19:46 800 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:15:19 780 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:14:51 770 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:10:13 760 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:09:31 750 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:04:45 735 000
Uživatel 1592210.12.2020 14:04:14 730 000
Uživatel 1626810.12.2020 14:00:13 725 000
Uživatel 1592210.12.2020 13:59:34 720 000
Uživatel 1626810.12.2020 13:59:08 705 000
Uživatel 1592210.12.2020 13:55:17 700 000
Popis:
Prodej nebytové jednotky - dílny, provozovny, podlahová plocha 32,7 m², Písek, Jihočeský kraj

Nebytový prostor 2541/15

Nebytová jednotka ( dílna nebo provozovna) se nachází v 1. NP zděného bytového domu v širším centru města Písek z roku 2001. V bytovém domě je celkem 14 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky.

Dispozičně je jednotka řešena jako 1+kk (místnost, kuchyňka, sklad a WC)

místnost    20,49 m2
kuchyňka    5,65 m2
sklad           4,93 m2
WC             1,64 m2

Jednotka je vytápěna ÚT s plynovým kotlem + TUV.

Sítě: objekt je napojen na obecní vodovodní a kanalizační řad a na zemní plyn

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSCB 44 INS 1372 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení zajištěného věřitele

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující, jestliže taková povinnost vznikne.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]