aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5668

Prodej nebytové jednotky - dílny, provozovny, podlahová plocha 32,7 m², Písek, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.11.2020 14:00:00
Aktuální čas 04.12.2020 19:08:51
Konec 10.12.2020 14:00:00
Zbývá 5 dni 18 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 700 000 Kč
Aktuální cena 700 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Bez názvu.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej nebytové jednotky - dílny, provozovny, podlahová plocha 32,7 m², Písek, Jihočeský kraj

Nebytový prostor 2541/15

Nebytová jednotka ( dílna nebo provozovna) se nachází v 1. NP zděného bytového domu v širším centru města Písek z roku 2001. V bytovém domě je celkem 14 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky.

Dispozičně je jednotka řešena jako 1+kk (místnost, kuchyňka, sklad a WC)

místnost    20,49 m2
kuchyňka    5,65 m2
sklad           4,93 m2
WC             1,64 m2

Jednotka je vytápěna ÚT s plynovým kotlem + TUV.

Sítě: objekt je napojen na obecní vodovodní a kanalizační řad a na zemní plyn

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSCB 44 INS 1372 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení zajištěného věřitele

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující, jestliže taková povinnost vznikne.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]