aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6813

Prodej nebytové jednotky - restaurace s vybavením, výměra 236 m², garážové stání, k.ú. a obec Černošice, Praha-západ

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.11.2022 13:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 16:30:45
Konec 18.01.2023 14:00:00
Zbývá 40 dni 21 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 11 600 000 Kč
Aktuální cena 11 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
úvodní foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej nebytové jednotky - restaurace s vybavením, výměra 236 m², garážové stání, k.ú. a obec Černošice, Praha-západ


Jednotka č. 2024/111 - jiný nebytový prostor

Nemovitost leží v lokalitě Nová Vráž obce Černošice v komerčním Centru Vráž. Centrum tvoří 4 víceúčelové stavby s komerčními prostory v 1.PP a 1.až 2. NP.

Ve vyšších patrech jsou bytové jednotky. Nebytový prostor leží v 1.NP víceúčelové skeletové stavby č.p. 2024 z roku 2007 a byl kolaudován k využití jako restaurační zařízení.

Dispozice jednotky:

V oblé plně prosklené části je veřejný prostor restaurace s barovým pultem a dětským koutem. Uprostřed se nachází hygienické zázemí – šatna, dámské WC, pánské WC a WC pro hendikepované s přebalovacím pultem. Dále pak kuchyně, mycí kout, 3 sklady, úklidová místnost s WC, šatna pro zaměstnance a kancelář. Prostor je vytápěn podlahovými konvertory, vybaven vlastní vzduchotechnikou. Podlahy veřejné části jsou plovoucí. Hygienické zázemí i pracovní část má na podlaze keramickou dlažbu a na zdech keramické obklady. Stropní obklady zakrývají výkonnou vzduchotechniku.

Kuchyňská část je zařízena nerezovým vybavením, vnitřní vybavení dále tvoří spotřebiče, židle, nádobí apod.

UPOZORNĚNÍ: 20 ks stolů není součástí prodeje (60x80x77) 9 ks, (136x80x77) 10 ks, (210x80x77) 1 ks

Podlahová plocha nebytové jednotky na základě znaleckého posudku činí 236,50 m2

Garážové stání je umístěno v 1.PP. Vjezd do garážových stání je z ulice Táborská, vstup z domu od výtahů. Přístup je chráněn čipy.

Dostupná veškerá občanská vybavenost.

Sítě: bytovým dům je napojen na všechny inženýrské sítě, nebytová jednotka je však napojena pouze na elektřinu, vodovod a kanalizaci, chybí přípojka plynu.

Kompletní informace je možné najít v přiložených souborech aukce A6813_Znalecký posudek_nemovitost.pdf a A6813_Znalecký posudek_věci movité.pdf

Adresa: Táborská 2024, 252 28 Černošice

GPS: 49.9500000N, 14.3155000E

Osobní prohlídka možná po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   MSPH 77 INS 13634 / 2010

UPOZORNĚNÍ: Vyvolávací cena se skládá z ceny pro věci nemovité 11.000.000,- Kč a pro věci movité 600.000,- Kč, tedy v poměru 94,83% pro věci nemovité a 5,17% pro věci movité, ve stejném poměru bude rozdělena i cena dosažená v aukci

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany insolvnečního správce); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany insolvečního správce); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]