aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5548

Prodej pohledávek z majetku dlužníka LC UNION, spol. s r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 15.09.2020 13:00:00
Aktuální čas 25.09.2020 14:59:02
Konec 20.10.2020 14:00:00
Zbývá 24 dni 23 hodin
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 13 000 Kč
Aktuální cena 13 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
3-profimedia_0006826250.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej majetku zapsaného do majetkové podstaty dlužníka LC UNION, spol. s r.o., Václava Nového 1194, 337 01 Rokycany, IČ: 182 42 685 – pohledávky : 

• pohledávka za Jarmilou Felcmanovou, nar. 20.03.1963 bytem Žlutická 1650/46, 323 00, Plzeň, pravomocně přiznaná v incidenčním sporu rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 139 ICm 2446/2015-39 ze dne 08. 10. 2015, ve výši jistiny 600 000,00 Kč

• pohledávka za Old Street s.r.o, IČ: 29099480, se sídlem Na Průhonu 629/1, Plzeň, PSČ: 318 00, pravomocně přiznaná v incidenčním sporu rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 139 ICm 2442/2015-43 ze dne 24. 09. 2015, ve výši jistiny 246 228,50 Kč.

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci.

Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 
Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 20 dnů od skončení aukce. Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek.


Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]