aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4793

Prodej pozemku , orná půda, CP 2015 m2, k.ú. Mochov, okr. Praha - východ

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 24.10.2019 13:00:00
Aktuální čas 25.11.2020 02:43:18
Konec 04.12.2019 15:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 80 500 Kč
Aktuální cena 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto.jpg
 
Uživatel 1343804.12.2019 15:08:55 200 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:08:47 191 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:07:13 190 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:07:00 186 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:06:04 185 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:05:48 180 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:04:45 175 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:04:26 170 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:03:15 165 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:03:03 160 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:02:15 155 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:02:03 150 000
Uživatel 1339804.12.2019 15:01:57 146 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:01:18 145 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:00:54 140 000
Uživatel 1343804.12.2019 15:00:25 135 000
Uživatel 1350904.12.2019 15:00:06 130 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:58:46 126 000
Uživatel 1350904.12.2019 14:58:33 125 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:57:52 120 000
Uživatel 1339804.12.2019 14:57:27 119 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:56:45 118 000
Uživatel 1339804.12.2019 14:56:33 117 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:56:01 116 000
Uživatel 1350904.12.2019 14:53:46 115 000
Uživatel 1339804.12.2019 14:51:21 112 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:29:40 111 000
Uživatel 1350904.12.2019 14:24:10 110 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:21:21 106 000
Uživatel 1350904.12.2019 14:18:16 105 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:12:03 100 000
Uživatel 1350904.12.2019 14:08:4798 000
Uživatel 1343804.12.2019 14:02:0394 000
Uživatel 1339804.12.2019 14:01:2993 000
Uživatel 1343804.12.2019 13:39:0692 000
Uživatel 1350904.12.2019 12:50:0790 500
Uživatel 1339804.12.2019 11:40:4681 500
Uživatel 1350903.12.2019 20:31:2180 500
Popis:

Prodej pozemku , orná půda, CP 2015 m2, k.ú. Mochov, okr. Praha - východ


Předmětem prodeje je

 -pozemek parc.č.907/4, o výměře 2015 m2, orná půda

zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 852 pro katastrální území  a obec Mochov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha - východ.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.

Dle informací ins. správce není na předmět prodeje uzavřena žádná Pachtovní smlouva.

Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50°08'52.18"N, 14°48'27.36"E
 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce, resp. zajištěného veřitele s cenou dosaženou v aukci uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH viz příloha rozdělení ceny. pdf zveřejněná na této straně. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]