aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5176

Prodej - převod podílu družstevní byt 3+1, užitná plocha 66,1 m², Hrdlovská, Osek, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 19.02.2020 16:00:00
Aktuální čas 27.05.2020 23:10:53
Konec 24.03.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 600 000 Kč
Aktuální cena 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_0737.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Předmětem prodeje je družstevní podíl v Domov - Bytové družstvo, IČO 64052800, s nímž je spojeno právo nájmu bytu č. 7 v domě na adrese Hrdlovská 645, PSČ 417 05, Osek

Osobní prohlídka je možná 9. 3. 2020 v čase od 17:00 do 19:00 hod.
Účast na prohlídce je nutné předem potvrdit emailem na stejskal@gaute.cz, případně telefonicky na 739003015

Byt se nachází ve 2.NP a jeho dispozice je 3 +1 (přepaženo příčkou na 4+1)
Jednotka se sestáva z kuchyně, obývacího pokoje, pokoje, pokoje, pokoje, komory, chodby, koupelny a WC.
Koupelna je s vanou, WC je samostatně.

K bytu náleží lodžie a sklepní kóje.

Sítě: nemovitost napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.
Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centárlní.

užitná plocha 66,1 m2


Základní členský vklad: 1.000,- Kč

Zápisné: 300,- Kč

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na stejskal@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 45 INS 9482 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]