aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4217

Prodej RD 2x 3+1, celková zastavěná plocha všech podlaží 437m2, pozemek 776m2, Krmelín, Moravskoslezský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.04.2019 10:00:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:22:11
Konec 16.05.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 2 950 000 Kč
Aktuální cena 2 950 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 160 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
7.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej RD se dvěma byty s dispozicí 3+1 a provozovnou,  ul. Na Svahu 92, Krmelín. Dům byl průběžně rekonstruován a poté po rekonstrukci kolaudován v roce 1985. Dle znaleckého posudku je dům v udržovaném technickém stavu. Dům není užíván a je po předání ihned volný.


Předmět prodeje:
- pozemek parc. č. 138 o výměře 370m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 92, zp. využití rod. dům, v části obce Krmelín,
- pozemek parc. č. 139 o výměře 406m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 344 pro katastrální území Krmelín, obec Krmelín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Dům je samostatně stojící, podsklepený, se dvěmi nadzemními podlažími. Původní starší dům prošel rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou, při kterých bylo dostavěno druhé nadzemní podlaží se 3 pokoji, kuchyní a soc.zařízením. Přistavěna byla rovněž hospodářská budova. Tyto úpravy byly kolaudovány v roce 1985.

Dům obsahuje v přízemí jeden byt s dispozicí 3+1, ve 2. NP obsahuje rovněž byt s dispozicí 3+1. K domu byla přistavěna rovněž přízemní, podsklepená provozovna studené kuchyně. 

Součástí prodeje je rovněž vedlejší, přízemní samostatně stojící stavba. 

Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, odpadní vody svedeny do žumpy. El. NN, veřejný vodovod. Přípojka plynu se dle posudku nachází na hranici pozemku. Přístup z veřejné komunikace.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dlužník dům neužívá, tj. dům je po předání ihned obyvatelný.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 12.4.2019 ve 12:30hod.   
II. termín: 18.4.2019 ve 14:30hod.
III. termín: 6.5.2019 v 9:00hod.    
 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Na Svahu 92, 739 24 Krmelín.
GPS souřadnice:  49.7274939N, 18.2353125E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese charvat@gaute.cz či v případě potřeby dohodnutí jiného termínu prohlidky je třeba volat tel. 725 245 800, p. Indrák.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nemusí být movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.


Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a prodávajícím.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]