aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6436

Prodej rekonstruovaný RD se dvěma byty 3+1, podkrovím a administrativním zázemím, vhodný i pro podnikání, Jablonec nad Nisou

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.11.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 20:58:32
Konec 1.kola 19.01.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6436
čas předložení návrhů 2.kola do 20.01.2022 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 20.01.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 840 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 450 000 Kč
Dosažená cena 8 525 362  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSCF2647.JPG
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 8,525.362,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 8,200.000,- Kč.

POZOR: termín druhé prohlídky byl změněn a nově je tento termín stanoven na 13.1.2022 v 11:00 hod.

ÚČAST NA PROHLÍDCE JE TŘEBA POTVRDIT ALESPOŇ 24 HODIN PŘED KONÁNÍ PROHLÍDKY!!

Výběrové řízení na prodej kompletně rekonstruovaného rodinného domu s dílnou (garáží), využitelného pro bydlení i podnikání. Dům se sestává ze dvou bytů 3+1, dále z využitelného podkroví a z prostor v 1.PP využívaných jako administrativní zázemí. Dům se nachází při ulici Vodní, cca 1km od centra Jablonce nad Nisou.

Minimální požadovaná cena činí 80% ceny dle znaleckého posudku!! 
 
Hlavní budova je samostatný zděný rodinný dům, který je kompletně rekonstruován  s dostavbou prostorů pro drobné podnikání. Tento dům má dvě nadzemní podlaží a kompletně využité podkroví. Vytápění objektu je řešeno centrálně plynovým kotlem.

Dispozice:
1.PP - prostory určené pro administrativní zázemí výrobny s průchodem do vlastních dílen. Prostory jsou vybaveny vysouvacími vraty s vjezdem do vnitroareálu. 
1.NP - zádveří, přízemní byt s dispozicí 3+1 sestávající se z kuchyně, koupelny a třech obytných místností.
2.NP - patro tvořené bytem s dispozicí 3+1.
Podkroví - je tvořené dvěmi prostornými pokoji.

Budova je přístupná z veřejné komunikace a je napojena na tyto IS: plyn, el, vodovod, kanalizace.
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 20.12.2021 ve 13:30 hod.
II. termín - 13.1.2022 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Vodní 2138/18, 466 01 Jablonec nad Nisou. GPS souřadnice: 50.7241631N, 15.1592583E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Celková kupní cena bude rozpočítána tak, že na movité věci (nábytek - 2x kuchyňská linka, vestavěné skříně, kuchyňské elektrospotřebiče) připadá částka ve výši 200.000,-Kč z konečné dosažené ceny.

 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6436, minimální požadovaná cena ve VŘ: 7,840.000,-Kč

Cena dle znaleckého posudku: 9,800.000,-Kč

Termíny: Termín složení jistiny: do 19.1.2022 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 20.1.2022 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 20.1.2022 do 15:00.

Kauce: 450.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka IN-variant, s.r.o.

Předmět prodeje tvoří:
věci nemovité:
- pozemek parc. č. St. 2033, celková výměra 391 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 2138, rod.dům., v části obce Jablonec nad Nisou,
- pozemek parc. č. St. 6172, celková výměra 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., garáž,
- pozemek parc. č. 489/4, celková výměra 248 m2, zahrada
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 15261 pro katastrální území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Jablonec nad Nisou

a dále

věci movité:
- nábytek atyp – 2x kuchyně na míru, vestavěné skříně, elektrospotřebiče - kuchyňské
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]