Evid. číslo: A6819

Prodej rekreačního střediska "Milavy", 8 samostatně stojících chatek, pozemky celkem 9491 m², obec Velká Turná, Jihočeský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.11.2022 15:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 04:50:23
Konec 24.01.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 6 075 000 Kč
Aktuální cena 6 075 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.11.2022 15:00:00
Konec 24.01.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 6 075 000 Kč
Aktuální cena 6 075 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Opakovaný prodej rekreačního střediska "Milavy", 8 samostatně stojících chatek, pozemky celkem 9491 m², obec Velká Turná, Jihočeský kraj

Středisko se nachází v rekreační oblasti severně od obce Velká Turná, v okrese Strakonice. Areál se nachází na mírném, převážně zalesněném návrší v blízkosti rybníka Milavy a je složen z hlavního pozemku č. parc. 815/7 veden jako ostatní plocha, na kterém se nachází 8 dřevěných, montovaných chatek pro účely ubytování. Každá chata stojí na vlastním samostatném pozemku, kdy chaty nemají vlastní číslo popisné ani evidenční.

Součástí hlavního pozemku jsou venkovní úpravy, tj. přípojka elektro, hřiště pro volejbal a studna o hloubce 4 m s vodou (užitková voda-nepitná). Dále se zde nachází trvalé porosty, převážně borovice lesní.

Chatky č.1 až č.8 jsou samostatně stojící montované chaty z panelů na bázi dřeva ve dvou mírně modifikovaných verzích typu 1 a 2, tj. "Šumavanka" a "Boubín", vyráběných v 70. letech minulého století. Chaty jsou nepodsklepené s vyjímkou chaty č. 2 a č. 6, které jsou podsklepeny v celém půdorysu, jejich suterén obsahuje dvojgaráž. Rok výstavby 1978.

Sítě: elektro, vodovod není, pouze sezónní ruční čerpání z vlastní studny, odpadové hospodářství je řešeno v rámci autokempu (sociální zázemí je ve vlastnictví obce Velká Turná - užívání včetně řešení odpadového hospodářství je smluvně podloženo)

Adresa: ATC – Milavy, Velká Turná, 38601 Velká Turná, Česká republika

GPS: 49.3490906N, 13.9670239E

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od konce aukce.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s advokátní úschovou.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (2.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce