aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5929

Prodej rodinného penzionu „Lesní Zátiší“ s kapacitou 35 lůžek, CP: 17.276 m2, obec Dolní Dvůr, okres Trutnov

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 11.05.2021 10:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 12:54:15
Konec 1.kola 09.07.2021 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5929
čas předložení návrhů 2.kola do 09.07.2021 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 13 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ne
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3414 (002).JPG
 
Popis:

Prodej rodinného penzionu „Lesní Zátiší“ s kapacitou 35 lůžek, CP: 17.276 m2, obec Dolní Dvůr, okres Trutnov, Královehradecký kraj

Předmětem prodeje je nemovitost čp. 20 s přilehlými pozemky o celkové výměře 17.276 m2. Jedná se o zavedené ubytovací zařízení s restauračním provozem. Penzion je situován v údolí Kotelského potoka v severní části obce Dolní Dvůr. V blízkosti penzionu se nacházejí tři menší lyžařské vleky.

Forma prodeje: tříkolové výběrové řízení, 3. kolo konané formou elektronické aukce anglického typu

1. kolo – kvalifikace

09.07.2021 10:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení a složení kauce ve výši 350.000 Kč

2. kolo – nabídky

09.07.2021 10:00 – 12:59 - podávání nabídek po splnění podmínek registrace elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A5929, minimální nabídková cena 13.500.000 Kč

09.07.2021 13:00 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

3. kolo – finální aukce

09.07.2021  13:00 – 15:00 Závěrečné kolo, konané formou uzavřené online aukce pro 3 účastníky, kteří podali nejvyšší nabídky v druhém kole. Aukce bude konána na adrese www.verejnedrazby.cz/A5930 

Sítě: voda z vlastní studny, elektrická síť 230V z veřejné přípojky, ČOV

Ohřev vody: el. bojlery

Vytápění: Nádržové topení s elektrokotlem a ústředním rozvodem do radiátorů, el. přímotopy

Dispozice přízemí: vstupní chodba (16,7 m2), byt 2+1, pokoj se soc. zařízením a zázemí, chodba, společenská místnost – jídelna s barem (88,7 m2), přípravna jídla- kuchyně (25,8 m2), sklad (5,28 m2), WC ženy (3,1 m2), WC muži (5,6 m2), dvojgaráž, lyžárna, dětský koutek, pivní sklep

Dispozice podkroví: 11x pokoj dvojlůžkový, 3x pokoj třílůžkový, 1x pokoj čtyřlůžkový, apartmán 2+1, úklidová místnost (provozní místnost, místnosti čistého a špinavého prádla, WC a půda

Plochy: Užitná plocha budovy: 780 m2, stavební pozemky: 1464 m2, pozemek zemědělské půdy: 15.810 m2.

Přístup: přístup k nemovitosti je zajištěn po zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví obce. Před penzionem je zpevněná parkovací plocha.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Pokoje mají vlastní soc. zařízení a bojler na teplou vodu. Standartní velikost pokoje je cca 12 m2.

Původní část obytného domu, přízemní s vestavěným obytným podkrovím, pochází z roku 1874. Tato část byla rekonstruována mezi lety 1992 až 1998. V téže době byla rozšířena o část penzionu, se stejnou výškou hřebene, tedy přízemní část a vestavěným podkrovím. V roce 2006 byla provedena přístavba technického zázemí s obytným podkrovím. Přístavba není zanesena v katastru nemovitostí, leží na pozemku ostatní plochy p.č. 233/3.

Nemovitost zapsána jako obytná, z hlediska zatřídění se jedná o objekt provozní s bydlením (více jak 50 % je určeno k poskytování ubytování s restauračním provozem a zázemím).

Před penzionem je zpevněná parkovací plocha. Za penzionem je strmý svah, který je od objektu oddělen opěrnou zdí. Jde o trvalý travní porost, na kterém se dříve pásla domácí zvířata. Vlevo v přední části pozemku od nemovitosti je rovinatá část, kde jsou umístěny hospodářské vedlejší stavby a ČOV. Celá nemovitost se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku.

Adresa: Dolní Dvůr 20, 54342 Dolní Dvůr, okres Trutnov, Královehradecký kraj, Česko

GPS: 50.6585883N, 15.6581878E

Prohlídky:

I. termín: 21.6.2021 - od 14:00 hod do 15:00 hod

II.termín: 30.06.2021 - od 14:00 hod do 15:00 hod

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 48 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: novakova@gaute.cz nebo na tel. 739 003 020, pí. Nováková.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven respirátorem. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.08.2020: 13.500.000 Kč

UPOZORNĚNÍ: Na základě dostupných podkladů a informací vázne na majetku, resp. objektu bydlení čp. 20 na pozemku p.č. 84, Služebnost - doživotní bezúplatné užívací právo pro pana Zdeňka Zálabského a paní Blanku Zálabskou

UPOZORNĚNÍ: Dále je dle LV 223 zřízeno věcné břemeno vedení a provozování odpadního potrubí ČOV a vjíždění a vstupování k zajištění provozu údržby a oprav, ze dne 15. 11. 2005, V-7431/2005-610, s oprávněním pro pozemek p.č. 452. Povinným je vlastník pozemku p.č. 162/1 (obec).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 40 INS 9035 / 2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (max. 4.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]