Evid. číslo: A7293

Prodej souboru 18 nebytových jednotek, plocha 1849 m2 a podílu na garáži, , k.ú. Trnitá, Brno

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2024 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 05:15:01
Konec 18.07.2024 14:00:00
Zbývá 28 dní 8 hodin
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 85 000 000 Kč
Aktuální cena 85 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 9 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 2 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2024 10:00:00
Konec 18.07.2024 14:00:00
Zbývá 28 dní 8 hodin
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 85 000 000 Kč
Aktuální cena 85 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 9 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 2 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

UPOZORNĚNÍ: začátek aukce je dne 18.07.2024 v 10:00 hod.

Prodej souboru 18 nebytových jednotek, plocha 1849 m2 a podílu na garáži, k.ú. Trnitá, Brno, z majetkové podstaty IFM GROUP a.s.

Budova č.p. 497 řešená jako polyfunkční objekt (č.o. 71) v ulici Křenová. Dům má celkem 6 celých nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží.

Polyfunkční dům č.o. 71 po levé straně sousedí stavba č.o. 69 a na pravé straně je stejně vysoký nový dům č.or. 73. Průjezd do vnitrobloku slouží i pro oba sousední domy. Jednotlivá podlaží jsou centrálně propojeny schodištěm a dvěma výtahy (nosnost 630kg a 450kg) na severní straně objektu.

Středem objektu v úrovni 1.NP je vstup z ulice do vstupní haly s atriem a schodištěm do 2.NP. Další dvě podlaží mají atrium s ochozem bez schodiště a přístupné jsou po dvouramenném schodišti a výtahy.

V 1.PP jsou parkovací stání. Příjezd je rampou vedoucí ze dvora. Dále jsou zde navrženy malé sklepy pro byty v 5 a 6.NP a prostory pro technologické zázemí budovy – trafostanice, kotelna a přípojkové místnosti. Do bytů v 5.NP a 6.NP pokračuje schodiště v severní části s jedním výtahem. V 5.NP a 6.NP jsou umístěny byty (ve vlastnictví třetích osob, které nejsou předmětem prodeje).

Dispoziční řešení:

1. PP – parkovací plocha, příjezdová rampa, rozvodna, kotelna a 9 x sklepní kóje po 2m2 .

1. NP – vstupní hala, průjezd, komunikační prostor, pronajímatelné prostory.

2. NP – hala s atriem, komunikační prostor, WC (pro M a Ž, invalidy, sprcha , úklid , komora, nebytové prostory – pronajímatelné.

3. NP – hala s atriem, komunikační prostor, WC (pro M a Ž, invalidy, sprcha, úklid. Komora) nebytové prostory – pronajímatelné.

4. NP – hala s atriem, komunikační prostor, WC (pro M a Ž, invalidy, sprcha, úklid. Komora, nebytové prostory – pronajímatelné.

5. NP - 6 bytových jednotek

6. NP – 3 bytové jednotky

Půdorysy jednotlivých podlaží k dispozici v rámci příloh elektronické aukce

Více informací je možné najít ve znaleckém posudku a informačním memorandu v rámci příloh aukce - soubory A7293_ZNALECKÝ POSUDEK.pdf a A7293_INFORMAČNÍ MEMORANDUM.pdf

Nájemní vztahy:
Přehled konkrétního obsahu nájemních smluv je zájemcům k dispozici v rámci DATAROOM – prováděcí dokumentace. DATAROOM je zájemcům k dispozici po registraci v systému a po uhrazení jednorázového poplatku ve výši 2.000,-Kč.

Účastí v elektronické aukci bere kupující na vědomí a je plně srozuměn s tím, že na základě nabytí vlastnického práva k předmětu prodeje vstoupí do veškerých práv a povinností prodávajícího (jako pronajímatele) ohledně nájemních vztahů uzavřených k předmětu prodeje či jeho dílčím částem.

Křenová 479 - přehled nájmů
č. jednotky  Typ jednotky výměra v m² obsazenost platnost smlouvy 
479/101 nebytový prostor 112,73 obsazeno Neurčitá - od 1.1.2018
479/102 nebytový prostor 193,89 obsazeno Určitá - do 31.3.2028
479/103 nebytový prostor 19,77 NEOBSAZENO  
479/201 nebytový prostor 118,54 obsazeno Neurčitá - od  1.1.2018
479/202 nebytový prostor 48,2 obsazeno Neurčitá  - od 3.9.2018
479/203 nebytový prostor 86,55
479/204 nebytový prostor 6,69 obsazeno Neurčitá - od 1.1.2018
479/205 nebytový prostor 45,28 obsazeno Určitá - do zániku mandátu
479/206 nebytový prostor 123,76 obsazeno Neurčitá - od 1.2.2023
479/207 nebytový prostor 74,48 obsazeno konec nájmu k 31.12.2024
479/301 nebytový prostor 79,32 archiv   
479/302 nebytový prostor 57,39 zasedací místnost   
479/303 nebytový prostor 122,07 IFM Group, a.s. + IFM RENT s.r.o  
479/304 nebytový prostor 60,5 obsazeno Neurčitá - od 1.1.2020
obsazeno Neurčitá - od 1.4.2019
479/305 nebytový prostor 96,43 obsazeno Neurčitá - od 1.11.2023
obsazeno Neurčitá - od 1.4.2022
479/306 nebytový prostor 101,3 obsazeno Neurčitá - od 1.4.2014
479/401 nebytový prostor 424,64 obsazeno Neurčitá - od 1.6.2021
479/402 nebytový prostor 77,68 obsazeno Neurčitá  - od 1.5.2013

 Termín konání prohlídek:

I. termín - 19.06.2024 v 10:00 hod.

II. termín - 26.06.2024 v 10:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Křenová 479/71, 602 00 Brno - Trnitá.  GPS souřadnice: 49.1914000N, 16.6251000E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: stejskal@gaute.cz nebo na tel. 739 003 015.

Forma prodeje:
Elektronická aukce na www.verejnedrazby.cz/A7293

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce - A7293_Smlouva o složení kauce.pdf. Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce – A7293_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka IFM GROUP a.s. v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS 6610/2022. Insolvenční správce je v souladu s ust. § 280 insolvenčního zákona oprávněn níže uvedené položky spadající do majetkové podstaty dlužníka zpeněžit.

UPOZORNĚNÍ:
Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a souhlasu zástupce věřitelů. Účastí v elektronické aukci vyjadřuje kupující svůj souhlas s návrhem textu kupní smlouvy uvedeným přílohách elektronické aukce.

Kupní smlouva ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v přílohách této aukce - A7293_Závazný vzor kupní smlouvy.pdf, musí být vítězem této aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítězi této aukce (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zástupcem věřitelů. Kupní cena musí být vítězem této aukce uhrazena před uzavřením Kupní smlouvy.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (insolvenčního správce a zástupce věřitelů);

K uzavření kupní smlouvy dojde nejdříve po připsání celé částky kupní ceny na účet majetkové podstaty - financování formou úvěru zajištěného na zpeněžovaném majetku není možné.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítězi této aukce (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (insolvenčního správce a zástupce věřitelů). Kupní cena musí být vítězem této aukce uhrazena před uzavřením Kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje je osvobozen od daně z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce