aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7002

Prodej spoluvlastnický podíl id 1/2 na RD s podkrovím a bazénem, ZP 227m2, PZ 2.630m², obec Vinaře, Kutná Hora

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 20.04.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:06:33
Konec 1.kola 21.06.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7002
čas předložení návrhů 2.kola do 22.06.2023 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 22.06.2023 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 925 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Dosažená cena 1 006 000  Kč
 
1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 1,006.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 951.000,- Kč.

POŽADOVANÁ CENA ČINÍ 43% CENY DLE ZNALECKÉHO POSUDKU!!
 
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 10, pro k.ú. Vinaře, obec Vinaře, KP Rakovník.

Stavba rodinného domu byla původně realizována jako rekreační firemní zařízení. Takto byl realizován jak ve vnitřní dispozici tak i přístavbou bazénu a úpravou venkovních ploch (betonová a antuková plocha). Dům se nachází v obci Vinaře, okres Kutná Hora, Středočeský kraj - 10 km od centra Čáslavi. Celková zastavěná plocha domu 227m2. Pozemek o výměře 2.630m2.
 
Rodinný dům č.p. 142
Zděný samostatně stojící přízemní nepodsklepeny dům s obytným podkrovím s celkovou zastavěnou plochou 227m2.
 
Přízemí domu je tvořeno kuchyní s jídelní částí, velkým obývacím pokojem a krbem. Dále jsou v přízemí další dva pokoje, koupelna a wc.
 
Podkroví domu je využito ze dvou třetin vestavěnými pokoji a souvisejícím sociálním zázemím. Pokoje jsou prosvětleny střešními okny a krajní pokoj je doplněn vestavěným balkonem. Zbývající prostor podkroví slouží jako skladovací prostor.
 
IS: el. 230/400V, obecní kanalizace, obecní vodovod. Přípojka plynu přivedena na hranici pozemku. Ohřev TUV: elektrický bojler. Na pozemku se nalézá studna. Přístup je zajištěn z obecní komunikace. Celý prostor kolem domu a přilehlých zahrad je kompletně oplocen.
 
K domu je přistavěn objekt sloužící jako rekreační část - obsahuje vnitřní bazén a technologickou místnost, barové zázemí a sprchy. Prostor je otevřen prosklenou stěnou do zahrady. 
 
Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídky: 7.6.2023 v 10:00 hod.
 
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Vinaře 142, 286 01 Vinaře. GPS souřadnice: 49.9078422N, 15.5007450E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7002, minimální požadovaná cena ve VŘ: 925.000,-Kč.

Cena předmětu prodeje dle znaleckého posudku: 2,134.350,-Kč

Termíny: Termín složení jistiny: do 21.6.2023 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 22.6.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 22.6.2023 do 15:00.

Kauce: 120.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jiřího Kalouska.

Předmět prodeje tvoří:
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech:
- pozemek parc. č. St. 85/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 142, objekt k bydlení, v části obce Vinaře,
- pozemek parc. č. St. 215, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, budova bez č.p./č.e., jiná stavba,
- pozemek parc. č. 30/1, zahrada
- pozemek parc. č. 30/5, ostatní plocha,
- budova bez čp/če, zp. využití jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 215,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10 pro katastrální území Vinaře, obec Vinaře, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 
Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]