aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5451

Prodej zemědělského pozemku, celková výměra 48604 m², k.ú. Miškovice, Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 09.09.2020 14:00:00
Aktuální čas 28.09.2020 04:21:39
Konec 09.10.2020 13:00:00
Zbývá 11 dni 8 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 000 Kč
Aktuální cena 6 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto01.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej pozemku, celková výměra 48 604 m2, katastrální území Miškovice, Hlavní město Praha

Pozemek je v současnosti nezastavěný, využívá se k zemědělským účelům. Pozemek není oplocený. Pozemek je rovinný až mírně svažitý jižním směrem. Pozemek není napojený na žádné inženýrské sítě. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu I. třídy.

Přístup k nemovitosti není technicky zajištěn. Pozemek je obklopen okolními, zemědělskými pozemky.

Pozemek je funkčně rozdělený na dvě části, a to část ZMK (zeleň městská a krajinná) + územní systém ekologické stability o výměře 9.830 m2 a ornou půdu o výměře 38 774 m2

Dle současného územního plánu se pozemek nachází v nezastavitelném území. Funkční využití je stanoveno jako OP - orná půda, plocha pro pěstování zeleniny. Část plochy se nachází ve funknčí ploše ZMK - zeleň městská a krajinná a zeleň vyžadující zvláštní ochranu. Část pozemku v této funknční ploše se nachází v Územním systému ekologické stability.

Upozornění!!!

Jedná se o prodej v rámci výkonu zástavního práva dle §1359 a násl. NOZ na návrh zástavního věřitele:

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČO 26080222, sídlem České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II. 6/3


Zástavní smlouva k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele GAUTE a.s., Lidická 26, 602 00 Brno

Text oznámení o realizaci zástavního práva k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele

Ve smyslu § 1365 odst. 2 NOZ je zástavní věřitel kdykoliv během výkonu zástavního práva změnit jeho způsob realizace, prodej zrušit nebo zastavit.

Cena dosažená v aukci podléhá schválení zástavního věřitele.

Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při realizaci prohlídek a předání předmětu prodeje kupujícímu.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku prodeje. Celkem 4.000 Kč.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit poplatky spojené s advokátní úschovou ve výši 2.500 Kč.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena na účet advokátní úschovy nejpozději do 30 dní od sdělení souhlasu zajištěného věřitele s dosaženou cenou.

Kupní smlouva a smlouva o úschově finančních prostředků (depozitní smlouva) musí být ze strany kupujícího uzavřena nejpozději do 30 dní od sdělení souhlasu zajištěného věřitele s dosaženou cenou.

Účastník aukce vstupem do aukce závazně akceptuje VZOR KUPNÍ SMLOUVY a VZOR smlouvy o správě finančních prostředků příloze aukce.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]