aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4409

RD 3+1, pozemek 386 m2, ul. Dlouhá, Mýto, Plzeňský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 11.06.2019 16:30:00
Aktuální čas 20.07.2019 00:53:13
Konec 26.07.2019 12:00:00
Zbývá 6 dni 11 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 675 000 Kč
Aktuální cena 675 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 33 750 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 1229610.07.2019 11:08:07 675 000
Popis:

RD 3+1, pozemek 386 m2, ul. Dlouhá, Mýto, Plzeňský kraj   

Samostatně stojící zděný rodinný dům o užitné ploše 84 m2, částečně podsklepený, o dispozici 3+1. Okna dřevěná dvojitá a plastová. Vybavení koupelny je vana a WC mísa (koupelna nedokončena - chybí dlažby a obklady). V kuchyni chybí veškeré vybavení. Vytápění je ústřední na plyn (kotel je nefunkční), radiátory deskové Radik. RD je přes malou započatou rekonstrukci ve zhoršeném technickém stavu.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn

Dispozice: sklep, 3x pokoj, koupelna s WC, předsíň, průjezd

Rodinný dům se nachází v blízkosti centra Mýta v ulici Dlouhá. Jedná se o běžnou lokalitu vhodnou k rodinnému bydlení. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Dopravní dostupnost je dobrá (vlak i autobus, nájezd na dálnici D5). Občanská vybavenost je přiměřená velikosti obce (MÚ, pošta, obchody, restaurace, ZŠ, MŠ, knihovna) Příjezd je po zpevněné komunikaci.

Adresa: Dlouhá třída 180, 338 05 Mýto

GPS: 49°47'15.3"N 13°44'02.0"E

Prohlídky: Po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 28.03.2019: 675.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků ve dvou insolvenčních řízeních: KSPL 20 INS 20592/2013 a KPSL 20 INS 5765/2009

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Z katastru nemovitostí dosud nebylo vymazáno věcné břemeno bytu pro oprávněnou Květuši Volfovou, která zemřela dne 17.08.2011.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]