aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4759

RD 5+1 s pozemkem o ploše 792 m2, garáž, Vysoké Pole, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 18.09.2019 19:17:00
Aktuální čas 15.08.2020 06:37:05
Konec 24.10.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 445 000 Kč
Aktuální cena 1 445 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 1294524.10.2019 11:57:001 445 000
Popis:

RD 5+1 s pozemkem o ploše 792 m2, Vysoké Pole, Zlínský kraj

Aukce byla na požadavek insolvenčního správce prodloužena do 24.10.2019.

Rodinný dům č.p. 78 je samostatně stojící, částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví pod sedlovou střechou. Celkový půdorysný tvar domu je přibližně obdélníkový s přístavbou zádveří na severní straně. Rodinný dům obsahuje jeden byt s příslušenstvím. Hlavní vstup do domu je situovaný na severovýchodní straně domu a je přístupný ze zahrady. Vjezd do garáže v 1. PP je na jižní straně domu.

Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce zděné. Střecha  sedlová, krov dřevěný, krytina z pálené tašky. Klempířské konstrukce z měděného plechu. Vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, vnější omítky domu tvoří kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální vrstvou. Sokl je obložen kabřincovými pásky. Vnitřní keramický obklad proveden v kuchyni, v koupelně a na WC. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC a plovoucí laminát. Schody betonové s PVC obkladem stupňů. Okna plastová s dvojsklem. Dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Vytápění je ústřední radiátory z kotle na tuhá paliva (dle sdělení je kotel nefunkční). Elektroinstalace provedena světelná a motorová, zřejmě bude nutná rekonstrukce. Kanalizace svedena do septiku. Kuchyň bez vybavení. Na obvodové stěně schodiště do podkroví jsou patrny známky zatékání střešní krytinou.

Užitná plocha:                              162 m2

Plocha pozemku:                         792 m2

Adresa: Vysoké Pole 78, 763 25 Vysoké Pole

GPS: 49°10'31.9"N 17°55'53.4"E

Sítě: Rodinný dům je napojen na vodovod z řadu, plyn z řadu a vzdušné vedení el. NN. Kanalizace je svedena do septiku, měřiče spotřeby el. energie a plynu jsou odmontovány.

Dispoziční řešení:

1.PP – schody, chodba, sklep, uhelna, garáž.

1.NP – vstupní zádveří, chodba, schody, WC, koupelna vybavena umyvadlem a vanou, kuchyň, spíž, obývací pokoj, pokoj.

Podkroví – schody, chodba, tři pokoje, půda.

Kolem domu je oplocená zahrada. Pozemky jsou mírně svažité. Příslušenství tvoří vedlejší stavby postavené na zahradě, které nejsou zakresleny v katastrální mapě. Jedná se o zděnou přízemní dílnu se sedlovou střechou, ke které je přistavěna dřevěná kůlna se sedlovou střechou. Ke zděné kůlně je ze severní strany přistavěna jednoduchá stavba dřevěného skladu. Příslušenství dále tvoří venkovní úpravy malého rozsahu (kotec pro psa, přístřešek vstupu, venkovní schody, oplocení zahrady, branka, brána, zpevněné plochy chodníků, septik, přípojka vody a plynu).

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 13.02.2018: 1.600.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 26 INS 22335/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]