aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6272

Soubor pohledávek v celkové výši 11.200.000,-Kč přiznané z titulu náhrady škody

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 11.08.2021 12:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 22:44:04
Konec 14.09.2021 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 20 000 Kč
Vyvolávací cena 68 712 Kč
Aktuální cena 68 712 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
img.obrazky.cz.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Soubor pohledávek dlužníka Hany Kalkusové přiznané z titulu náhrady škody v celkové výši 11.200.000,-Kč

1.Pohledávka Hany Kalkusové za Pavlínou Neupaverovou, z titulu náhrady škody přiznané ve výši 1,5 mil. Kč, titul: rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 28.2.2017, č.j. 1 T 188/2016 – 819 ve spojení s Usnesením Krajského soud v Českých Budějovicích, č.j. 4 To 323/2017-853,

2.Pohledávka Hany Kalkusové za Olgou Šerešovou, z titulu náhrady škody přiznané ve výši 4,3 mil. Kč, titul: rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.7.2016, č.j. 17 T 8/2016-2519,

3.Pohledávka Hany Kalkusové za Julií Cibríkovou, z titulu náhrady škody přiznané ve výši 5,4 mil. Kč, titul: rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.7.2016, č.j. 17 T 8/2016-2519

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: č. j. KSCB 26 INS 20995/2020

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci.

Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o postoupení pohledávky je do 20 (dvaceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]