aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A1296

Veřejná dražba - Administrativní budova, Praha 1, Senovážné nám. 870/27, bývalé pražské sídlo družstevní záložny UNIBON


Aukce Dražba dobrovolná
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.06.2015 14:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 12:03:26
Místo konání Kongresové centrum Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, Malý sál
Min. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 95 200 000 Kč
Dražební jistota 4 000 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
IMG_5442.JPG
  • Nelze přihazovat na této stránce, nejde o elektronickou aukci. Dle dražební vyhlášky je nutná fyzická účast v místě a čase konání dražby.
 
Popis:
Předmětem veřejné dobrovolné dražby je soubor nemovitých a movitých věcí a to:

A) pozemek parc.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří, na němž je postavena a jehož součástí je stavba č.p. 870, příslušná k části obce Nové Město, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 691 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, KP Praha na adrese Praha 1,

B) movité věcí nacházejících se ve výše uvedené budově.

Jedná se o administrativní budovu s 6 nadzemními a 1 podzemním podlažím vč. 7 garážových stání, kde měla pražské sídlo společnost UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo. Rekonstrukce a přístavba budovy proběhla v roce 1993. V přízemí se nachází reprezentativní bankovní hala, v suterénu trezory a archiv, v ostatních podlažích se nacházejí kanceláře.

Soupis movitých věcí je uvedený v příloze č. 1 Dražební vyhlášky A1296.

Plocha pozemku celkem: 671m2.
Užitná plocha celkem: 2.783m2

Sítě:
voda, kanalizace, el. 230/400V, plyn.

Informace o dražbě:
Místo zahájení dražby: Kongresové centrum Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, Malý sál

Datum zahájení dražby: 3.6.2015
Čas zahájení dražby: 14:00 hod.

Nejnižší podání: 95,200.000,- Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena nemovitých věcí dle ZP ze dne 3.4.2015: 94,568.000,- Kč.
Odhadnutá (zjištěná) cena movitých věcí dle ZP ze dne 3.4.2015 bez DPH: 527.419,- Kč.

Výše dražební jistoty: 4,000.000,- Kč.

Stanovený minimální příhoz: 50.000,- Kč.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka: dne 19.5.2015 ve 12:00 hod.
II. prohlídka: dne 28.5.2015 ve 12:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Senovážné náměstí 870/27, 110 00 Praha 1.

Dražební vyhlášku a informační memorandum k dražbě lze stáhnout ze stránek: www.verejnedrazby.cz/A1296

Kontaktní osoba:
Bc. Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]