aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4000

Výrazně snížená cena !! - Bytový dům o 3 NP, pozemek 572 m2, ul. Českobratrská, Teplice, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 03.01.2019 12:00:00
Aktuální čas 18.02.2019 15:43:16
Konec 20.02.2019 12:00:00
Zbývá 1 den 20 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 3 000 000 Kč
Aktuální cena 3 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
uvodní.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej rozestavěného bytového domu o 3 nadzemních podlažích v centru Teplic za výrazně sníženou cenu - vyvolávací cena ve výši 1/3 odhadní hodnoty dle znaleckého posudku!


Termíny prohlídek:

- 21.01.2019 v 15:00 hod.

- 04.02.2019 v 11:00 hod.

- 18.02.2019 v 16:00 hod.

Účast na prohlídce je makléři potřeba potvrdit alespoň 24 hodin před jejím konáním.


Bytový dům je postaven v původní zástavbě obytných domů na ulici Českobratrské, nedaleko Benešova náměstí v Teplicích. Jedná se o třípodlažní budovu bez podsklepení o půdorysu ve tvaru L, postavenou zděnou konstrukcí z moderních tepelně-izolačních pálených materiálů. Schody jsou v celém domě betonové s keramickou dlažbou, okna plastová s trojsklenným zasklením. Vstupní dveře plastové, všechny vnitřní dveře dýhované. Podlahy obytných místností jsou plovoucí plastové, nebo z keramických dlažeb. Ohřev vody na el. boiler, vytápění stropními sálavými el. panely. Přístup k nemovitosti zajištěn z chodníku městské komunikace, z ulice Českobratrské.


Stavební dokumentaci k domu insolvenční správce vyžádal u místně příslušného stavebního úřadu a bude dostupná na vyžádání u makléře.

 

Dispozice:

V přízemí domu se nachází nebytový prostor, v němž bylo dočasně provozováno kadeřnictví. V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky o velikosti 3+kk a 2+kk, obě jednotky s dokončeným sociálním zařízením, v jedné z jednotek dokončena také kuchyňská linka. Ve 2. NP se nachází dvě bytové jednotky o velikosti 3+1 a 4+kk, obojí mezonety. Ve třetím nadzemním podlaží jsou dvě střešní nástavby s obytnými místnostmi mezonetových bytů s terasami. Druhé patro a půdní nástavby mezonetových bytů nejsou dokončeny.

 

Zastavěná plocha podlaží: 380 m2 (nejsou započítány společné části domu – schody, chodby a výtahová šachta)

Zastavěný pozemek: 207 m2

Plocha pozemku celkem: 572 m2

 

Sítě: lze napojit na veškeré inženýrské sítě města

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 17.05.2016:                  8.800.000 Kč

Adresa: Českobratrská 1, 415 01 Teplice

GPS: 50.6416111N, 13.8291419E

 

Výhody objektu:

-          výborná lokalita v centru Teplic

-          stavební pozemek

-          krásný výhled z horních pater domu

 

Upozornění:

-          stavba není dokončena, dle znaleckého posudku zbývá dokončit cca 12 % stavby

-          nemovitost není dlouhodobě využívána

-          na pozemku se nachází zbytky stavebních materiálů a suti

-          nesprávné stavební provedení teras způsobující zatékání do domu

 

Prohlídky:

Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující. 

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]