aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5897

Výrazné snížení ceny - Prodej souboru pozemků o celkové výměře 6139 m², k.ú. Horní Žukov, obec Český Těšín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 01.04.2021 16:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 03:44:56
Konec 04.05.2021 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 121 534 Kč
Aktuální cena 148 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
009.jpg
 
Uživatel 1711504.05.2021 14:09:17 148 000
Uživatel 1706104.05.2021 14:08:57 147 000
Uživatel 1711504.05.2021 14:07:45 146 000
Uživatel 1706104.05.2021 14:06:49 145 000
Uživatel 1711504.05.2021 14:03:58 144 000
Uživatel 1706104.05.2021 14:03:42 143 000
Uživatel 1711504.05.2021 14:02:23 142 000
Uživatel 1730004.05.2021 14:02:15 141 000
Uživatel 1711504.05.2021 14:01:05 140 000
Uživatel 1730004.05.2021 14:00:53 139 000
Uživatel 1706104.05.2021 14:00:52 137 000
Uživatel 1711504.05.2021 13:59:52 136 000
Uživatel 1706104.05.2021 13:59:42 135 000
Uživatel 1711504.05.2021 13:59:37 131 000
Uživatel 1706104.05.2021 13:59:27 130 000
Uživatel 1711504.05.2021 13:59:19 127 000
Uživatel 1706104.05.2021 13:59:09 126 000
Uživatel 1711504.05.2021 13:59:03 125 000
Uživatel 1706104.05.2021 13:58:54 124 000
Uživatel 1711504.05.2021 13:54:40 123 000
Uživatel 1730004.05.2021 07:58:30 122 000
Popis:
Opakovaná aukce se sníženou vyvolávací cenou - Prodej souboru pozemků o celkové výměře 6139 m², k.ú. Horní Žukov, obec Český Těšín, Moravskoslezský kraj

Jedná se celkem o 8 pozemků (viz Předmět prodeje)

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 14 INS 11745 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem Kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]