aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4756

Prodej areálu s přilehlými pozemky o celkové výměře 23 978 m² , obec Lhotky, Kramolna, okres Náchod, Královéhradecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 17.09.2019 17:00:00
Aktuální čas 30.09.2020 23:35:47
Konec 22.10.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 600 000 Kč
Aktuální cena 2 605 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC04406.JPG
 
Uživatel 1295318.10.2019 10:51:052 605 000
Popis:
Upozornění: faktický stav přípojek neodpovídá stavu uvedeném ve znaleckém posudku

Prodej areálu pro výrobu a skladování, obec Lhotky, Kramolna, okres Náchod, Královéhradecký kraj

- plocha pozemků v jednotném funkčním celku s budovou je 4 117 m2
- plocha dalších souvisejících pozemků v areálu je 1 344 m2
- plocha zemědělských pozemků je 18 517 m2.

Celková plocha pozemků je 23 978 m2.

Přístup je možný přes pozemek jiného vlastníka ošetřen věcnými břemeny. Věcné břemeno chůze a cesty po p.p.č. 219/2 a 222/2 ve prospěch oceňované budovy bez vlivu na cenu objektu.

Jedná se o prodej areálu, který se nachází jižně od zastavěného území obce Kramolna. Hlavní stavbou prodávaného areálu je budova garáží a dílen se sociálním zařízením pro zaměstnance, stojící na st.p.č. 4/2. Budova vznikla stavebními úpravami mezi lety 1994 - 2001 z původní velké stodoly klasické konstrukce se zděnými pilíři a sedlovou střechou. Po úpravách sloužila pro garážování a servis nákladních vozů a jako zázemí pro zaměstnance.

Stavba je přízemní, nepodsklepená, se sedlovou střechou. V 1.NP se nachází dílna, sklady, šatna, WC, sklad se sprchovým koutem, průmyslový výtah. Užitná plocha 1.NP je cca 280 m2. V celém podkroví se nachází sklad.

Budova byla připojena na elektřinu zemním kabelem, na obecní vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky (nebyla při místním šetření nalezena). Ohřev vody je v elektrickém bojleru. Topení je v šatně řešeno el. akumulačkami, jinak pro celý objekt je instalováno ústřední topení s kotlem na dřevo, umístěným v dílně. Odtud je vchod do provizorní dřevěné kůlny na dřevo, přistavěné k JV průčelí budovy.

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku a informačním memorandu.

Přesnou definici dle KN v příloze Předmět prodeje.


Doporučujeme osobní prohlídku, která je možná po předchozí domluvě.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje:
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele!!!

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]