aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5492

Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka Mladá fronta a.s. v rámci insolvenčního řízení

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 02.09.2020 10:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 12:16:12
Konec 02.09.2020 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 100 000 000 Kč
Vyvolávací cena 36 483 000 Kč
Aktuální cena 50 100 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
mladá fronta.jpg
 
Uživatel 1533102.09.2020 14:48:4750 100 000
Uživatel 1538702.09.2020 14:43:5049 100 000
Uživatel 1533102.09.2020 14:40:2249 000 000
Uživatel 1538702.09.2020 14:35:1447 500 000
Uživatel 1533102.09.2020 14:25:0545 000 000
Uživatel 1538702.09.2020 14:21:3242 400 000
Uživatel 1533102.09.2020 14:10:5740 000 000
Uživatel 1538702.09.2020 14:07:4638 000 000
Uživatel 1533102.09.2020 10:49:4136 583 000
Popis:

Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka Mladá fronta a.s. v rámci insolvenčního řízení

!!! UPOZORNĚNÍ 3.9.2020 19:00 - MOŽNOST FINÁLNÍ NABÍDKY


Na základě jednání věřitelského výboru dne 3.9.2020 a na základě ZÁZNAMU O PŘIJETÍ INFORMACE INSOLVENČNÍM SOUDEM PODLE §85 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA  Krajského soudu v Českých Budějovicích dostupném v insolvenčním rejstříku dlužníka Mladá fronta a.s. v oddílu B pod číslem 289 dostupném na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=44236399 oznamujeme:


A) PRODLOUŽENÍ DATA ROOM do 8.9.2020 11:00


Podmínky pro vstup do DATA ROOM po 3.9.2020 19:00


1) podepsání NDA (příloha č. 3)

2) vyplnění formuláře pro registraci do DATA ROOM (příloha č. 4) a odeslání na machacek@gaute.cz


Otevírací doba: 8:00 – 18:00 včetně víkendů


B) MOŽNOST UČINIT FINÁLNÍ NABÍDKU V MINIMÁLNÍ VÝŠI 62.625.000 Kč DO 8.9.2020 12:00


PODMÍNKY


1) zájemce (není omezeno účastí v aukci A5492) může učinit nabídku v minimální výši 62.625.000 Kč do datové schránky Krajského soudu v Českých Budějovicích (id: 832abay) do 8.9.2020 12:00, předmět datové zprávy: KSCB 26 INS 27546 / 2019


2) zájemce musí do 8.9.2020 12:00 složit celou nabízenou částku na účet majetkové podstaty určený pro účely prodeje podniku dlužníka č. 294655247/0300, VS ičo společnosti nebo rodné číslo fyzické osoby činící nabídku


výherce aukce A5492 má možnost nejvyší nabídku dorovnat do 8.9.2020 15:00


podrobnějí ve výše zmíněném ZÁZNAMU O PŘIJETÍ INFORMACE INSOLVENČNÍM SOUDEM DLE § 85 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA dostupném na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=44236399
!!! UPOZORNĚNÍ 31.8.2020:


Dne 31.8.2020 v insolvenčním rejstříku v oddílu C - incidenční spory pod č. j. C14 - 1.zveřejněna ŽALOBA O VYLOUČENÍ MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY žalobce Finance media a.s.. Žalobce žádá vyloučení následujících domén z majetkové podstaty: assets-finance-media.cz; finance-media.cz; financemedia.cz; firemni-finance.cz; investujme.cz; studentske-finance.cz, studentskefinance.cz


žaloba dostupná na insolvenčním rejstříku na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=44166560


Chronologie prodejního procesu

 

20. 8. 2020 -  začátek inzerce, otevření DATA ROOM, zveřejnění průvodní dokumentace

31. 8. 2020 -  konec DATA ROOM

1. 9. 2020 -    MANAGER CALL - doplňující dotazy formou videokonference s managementem dlužníka

2. 9. 2020 -    konec registrace do aukce (10:00) + začátek aukce (10:00) + konec aukce (15:00)

3. 9. 2020  -   jednání soudu ohledně vyslovení souhlasu s výsledkem aukce

do 8. 9. 2020 - termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty, termín podpisu smlouvy o převodu závodu

do 10. 9. 2020 - rozhodný den - přechod zaměstnaneckých práv, předání závodu dlužníka  

Stručné informace o podniku dlužníka

Vydavatelství Mladá fronta existuje na trhu od roku 1945.  Je nejstarším stále fungujícím knižním nakladatelstvím v České republice. Ročně vydá cca knižních 150 knih a 70 dotisků. Kromě knih nakladatelství vydává i tištěné tituly a spravuje online se zaměřením na segment zpravodajský, technologický, transakční, herní a zábavní. 

Tituly:

Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro,

Pod značkou Euro vychází i další specializované tituly:

Profit, Esence, Hipster, BusinessInfo.cz, Český export a podnikání, Top České pivo, Top restaurace, Top advokátní kanceláře, Top osobnosti, Top podnikatelka, Top Amazing Places,

Další tištěná periodika:

auto motor a sport, auto motor a sport Classic, AUTO7, MOTOCYKL, lastauto omnibus, Udělej si sám, AutoPrůvodce, Active sport

Dětské tituly

Puntík, ČasopisPuntík.cz, Maminčin Puntík, Tečka, ČasopisTečka.cz

Medical tituly

Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Tempus Medicorum, Ortopedie, Vakcinologie, GYNEKOLOG – časopis ženských lékařů, Česká dermatovenerologie, Odborná literatura, Sestra roku, Česká gynekologie, Česká revmatologie, Česko-slovenská pediatrie, Transfuze a hematologie dnes, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Otorinolaryngologie a foniatrie, Geriatrie a gerontologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Revizní a posudkové lékařství, Praktický lékař, Acta Chirurgiae Plasticae, Pracovní lékařství, Medical Services.cz, Dítě a já

Nejznámější domény dlužníka:

Vydavatelství Mladá fronta provozuje pestré portfolio online projektů. Zaměřuje se především na segment zpravodajský, technologický, transakční, herní a zábavní.  

Mf.cz, Euro.cz, Finance.cz/Finance.sk, Zdraví.Euro.cz, autobible.cz, Rodičov.cz, Kniha.cz, Cnews.cz, Můjsoubor.cz, Stáhnu.cz, Edna.cz, Videačesky.cz, Raketka.cz, HryProDívky.cz, NaSvah.cz, CoChceš.cz,

Informace o podnikání dlužníka dostupné na dlužníkově webu https://www.mf.cz/, v infromačním memorandu a v DATA ROOM

Dlužník nevlastní nemovitý majetek. Dlužník provozuje podnik v nouzovém režimu v nájmu v administrativní budově SMÍCHOFF Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česko.

Informační memorandum bude zájemci zpřístupněno po splnění podmínek účasti v aukci

Podrobné informace o podnikání dlužníka dostupné v DATA ROOM

Podmínky účasti v aukci:

 1. Složení kauce ve výši 15.000.000 Kč na účet majetkové podstaty č. 294655247/0300
 2. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem ((Příloha č.2)
 3. Podpis a doručení NDA  vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem (Příloha č.3)

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 2.9.2020 10:00.

Doručovací adresa pro smlouvy: GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, recepce v 5. patře, otevírací doba každý všední den od 8:00 do 16:00, v jiné časy po domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem (+420  605 341 674, machacek@gaute.cz)

DATA ROOM

DATA ROOM otevřen od 20. 8. 2020 do 31. 8. 2020

Otevírací doba: 8:00 – 18:00 včetně víkendů

Místo konání: Administrativní budova SMÍCHOFF Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česko,  

Registrace: pomocí formuláře viz. Příloha č. 4 aukce, vyplněný formulář musí být zaslán podepsaný oskenovaný emailem na machacek@gaute minimálně 1 den před požadovanou účastí.  Na základě doručení vyplněného registračního formuláře bude mailem potvrzena účast. Originál formuláře odevzdá zájemce při vstupu do DATA ROOM

Podmínky účasti: Do DATA ROOM bude umožněn vstup zájemci, který splní všechny podmínky účasti v aukci viz. podmínky účasti v aukci výše uvedené a zároveň uhradí jednorázový nevratný poplatek za vstup do DATA ROOM ve výši 100.000 Kč na účet majetkové podstaty č. 294655247/0300, VS IČO zájemce, úhrada je kompletní až připsáním na účet majetkové podstaty

MANAGER CALL - Doplňující dotazy

Pro doplňující dotazy na základě DATA ROOM bude uspořádána pro zájemce videokonference. Videokonference bude začínat vždy v celou hodinu o maximální délce trvání 60 minut. 1 videokonference se může účastnit najednou pouze 1 zájemce.

Datum konání 1.9.2020 od 8:00 do 18:00 (v případě potřeby možno prodloužit)

Platforma: SKYPE

Registrace: do 31. 8. 18:00 pomocí formuláře viz Příloha č. 5

Seznam veřejných příloh:

Příloha č. 1 – Teaser

Příloha č. 2 – Smlouva o složení kauce obsahující závazný vzor smlouvy o převodu podniku

Příloha č. 3 – NDA

Příloha č. 4 – Formulář registrace do DATAROOM

Příloha č. 5 – Formulář registrace - MANAGER CALL - Doplňující dotazy

Příloha č. 6 – Znalecký posudek č. 892-38/2020

Příloha č. 7 - DOKUMENTACE ISIR - usnesení o úpadku, usnesení o změně reorganizace v konkurz, VÝZVA K VYJÁDŘENÍ KS ČB k aukci, vyjádření KSZ k aukci, vyjádření zástupce předsedy VV k aukci 

Příloha č. 8 MANUÁL K PŘIHLÁŠENÍ DO AUKCE PODNIKU MLADÁ FRONTA


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Prodej podniku dlužníka v rámci insolvenčního řízení KSCB 26 INS 27546 / 2019 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 1. Finanční prostředky v pokladně a na účtech dlužníka (ČSOB, Artesa, RB) nejsou součástí předmětu prodeje a budou těsně před převodem vlastnického práva k závodu vypořádány na hlavní účet MP č. 292327848/0300
 2. Termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty a termín podpisu smlouvy o převodu závodu - nejpozdějí  8.9.2020
 3. je vyloučeno použití čl. III. Obchodních podmínek v čl. III. odst. 1, pokud jde o účet provozovatele, čl. III. odst. 4) zcela a čl. III. odst. 5) zcela;
 4. podmínkou účasti v aukci je nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce, podpis NDA a akceptace vzoru Smlouvy o prodeji, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí;
 5. ve Smlouvě o prodeji bude vyloučeno užití § 2176 občanského zákoníku, tj. nelze změnit kupní cenu v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění v mezidobí;
 6. Závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti Závodu, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí Závodu v takovém stavu akceptovat;
 7. Kupující bude zavázán koupit a převzít Závod sestávající z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího obchodní činnost Dlužníka v Závodu, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Dlužníka používané k provozování obchodní činnosti Dlužníka nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu v rámci Závodu, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu, s výjimkou pracovněprávních pohledávek Dlužníkových zaměstnanců výslovně vyloučených Smlouvou o prodeji;
 8. Kupující bude zavázán převzít Závod na výzvu Prodávajícího nejpozději do 10.9.2020 s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se Kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na Kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně Kupující;
 9. Prodávající neposkytne Kupujícímu jakoukoliv záruku za stav nebo vlastnosti kterékoli součásti Závodu ani Závodu jako celku. Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
 10. Kupující hradí poplatky spojené s převodem Závodu včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.
 11. Organizátor aukce nenese jakoukoliv odpovědnost za transakční dokumentaci.
 12. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda Kupující vyhovuje požadavkům zákona o ochraně hospodářské soutěže
 13. Prodávající má právo kdykoli online aukci zrušit či odmítnout všechny podané nabídky
 14. Dosažená kupní cena a uzavření Smlouvy o prodeji podléhá schválení insolvenčního soudu


Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]