aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6263

Prodej budovy s restaurací ZÁBĚH a byty 2+1 a 3+1, užitná plocha 288 m2, pozemek 192 m2, obec Lochovice, okr. Beroun

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 04.08.2021 12:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 06:48:51
Konec 06.10.2021 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 249 000 Kč
Aktuální cena 4 260 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_0317.JPG
 
Uživatel 1813706.10.2021 09:12:314 260 000
Popis:

Prodej budovy s restaurací ZÁBĚH a byty 2+1 a 3+1, užitná plocha 288 m2, pozemek 192 m2, obec Lochovice, okr. Beroun

Předmětem prodeje je budova s restaurací ZÁBĚH a dvě bytové jednotky 2+1 a 3+1 v obci Lochovice, okr. Beroun. Restaurace se nachází v 1.NP a byty ve 2.NP objektu Lochovice 75.

Z původní nemovitosti s č.p.77 (bývalý velkostatek) byla v roce 1999 geometrickým plánem oddělena část pozemku parc.č. 1/3 o výměře 192 m2, jehož součástí je část domu s č.p.75.

Současně bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 1/1 ve prospěch každého vlastníka domu č.p.75 na pozemku parc.č. 1/3.

Dle údajů v KN je objekt zapsán jako občanská vybavenost. Část objektu je podsklepena

IS : elektro, voda, kanalizace je svedena do žumpy

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

K předmětu prodeje jsou vázány Nájemní smlouvy – pronájem restaurace, bytů, zázemí restaurace. Blíže popsáno v příloze aukce Znalecký posudek.pdf. Nájemci restaurace byla zaslána insolvenčním správcem výpověď.

Dispozice :
1.PP – sklep 11m2
1.NP – restaurace s výčepem ( 71 m2), salonek ( 19m2),  salonek-herna ( 34 m2), kuchyně ( 12 m2), přípravna ( 5,5 m2), chodba ( 11 m2). Další prostory zázemí jsou v jiné budově, na které je uzavře nájemní smlouva.
2.NP – půdorysně totožné, přístup po schodišti z vnitrobloku, dle dostupných informací byt 2+1 a 3+1 – pro znalce nebylo zpřístupněno. Přístup je zajištěn věcným břemenem.

Zastavěná plocha : 192 m2
Užitná plocha : 288 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.
Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.
 
Movité věci uvedené na fotografiích tvořící vybavení nemovitosti nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky : pátek 10.09.2021 v 10,00 hodin a ve středu 15.09.2021 v 10,00 hodin, na adrese Lochovice 75.  Účast na prohlídce je třeba oznámit minimálně 24 hodin předem předem, a to mailem na: kunstova@gaute.cz..

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]