Evid. číslo: A7065

Prodej RD o dispozici 2+1, podlahová plocha 80 m², pozemek celkem 305 m², k.ú. Vícemilice, obec Bučovice, Jihomoravský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.08.2023 09:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 07:08:39
Konec 26.09.2023 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 840 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.08.2023 09:00:00
Konec 26.09.2023 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 840 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18024 26.09.2023 14:13 2 000 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:12 1 896 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 14:12 1 895 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:10 1 886 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 14:10 1 885 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:08 1 876 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 14:07 1 875 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:05 1 866 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 14:04 1 865 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:01 1 861 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 14:01 1 860 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 14:00 1 851 000 Kč

Uživatel 18024 26.09.2023 13:59 1 850 000 Kč

Uživatel 18023 26.09.2023 13:52 1 845 000 Kč

Uživatel 18024 25.09.2023 20:56 1 841 000 Kč

Popis

Opakovaný prodej RD o dispozici 2+1, podlahová plocha činí cca 80 m², pozemek celkem 305 m², k.ú. Vícemilie, obec Bučovice, Jihomoravský kraj
 
Osobní prohlídka se koná dne 14.09.2023 ve 14:00 hod. Sraz zájemců je na adrese: Slovenská 36, 685 01 Bučovice - Vícemilice, GPS: 49.1411497N, 17.0179581E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz
 
 

Rodinný dům č.p. 36 – rok výstavby cca 1940, dílčí rekonstrukce v roce 2000

Rodinný dům je situován vnitřní, řadový, částečně podsklepený, přízemní, se stavebně neupraveným půdním prostorem pod sedlovou a pultovou střechou. Dům sestává z hlavní části. Na ní navazující přístavby (pokoj, chodba, sklep) a dále dílna a sklad. Dům má betonové základy, je zděný, nezateplenou štukovou fasádu, plastová okna a vchodové dveře. V domě se přes 2 roky nebydlí, neprobíhá údržba ani úklid domu.

Dispoziční řešení (2+1):

Výčet místností:

1.PP:

sklep 8,32 m2

1.NP:

pokoj 19,06 m2

chodba 22,51 m2

kuchyň 13,49 m2

koupelna 6,46 m2

spíž 2,61 m2

pokoj 11,72 m2

Podlahová plocha domu celkem cca 80,02 m2

Příslušenství: Příslušenstvím domu jsou přípojky IS, oplocení a studna.

Sítě: Dům je připojen k elektřině (aktuálně odpojeno), vodě a kanalizaci, plyn nepřipojen. Vytápění el. kotlem, litinovými radiátory.

Občanská vybavenost: MÚ, MŠ, ZŠ, SŠ, knihovna, DDM, DPS, ÚP, FÚ, policie, pošta, kavárny, restaurace, muzeum, nákupní možnosti, obchodní centra, kulturní a sportovní zařízení, bazén, koupaliště, lékárna, čerpací stanice.

Dopravní dostupnost: Nejbližší zastávka ČD je vzdálená do 1,9 km, autobusové nádraží do 1,7 km, zastávka autobusu do 40 m. Autem Silnice I/50.

Adresa: Slovenská 36, 685 01 Bučovice - Vícemilice

GPS: 49.1411497N, 17.0179581E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: Geminiconsult s. r. o. v likvidaci (sp. zn. KSBR 30 INS 3386/2022)

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce