aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5745

Prodej RD s byty 3+1 a 2+1, velká zahrada, CP 2231 m2, k.ú. Krapice, obec Františkovy Lázně

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 20.01.2021 11:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 04:16:58
Konec 05.05.2021 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 600 000 Kč
Aktuální cena 1 910 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_2781.JPG
 
Uživatel 1727905.05.2021 14:55:281 910 000
Uživatel 1351305.05.2021 14:54:111 900 000
Uživatel 1727905.05.2021 14:53:311 860 000
Uživatel 1351305.05.2021 14:52:221 850 000
Uživatel 1727905.05.2021 14:51:411 810 000
Uživatel 1351305.05.2021 14:49:231 800 000
Uživatel 1727905.05.2021 14:47:451 760 000
Uživatel 1351305.05.2021 14:46:511 750 000
Uživatel 1727905.05.2021 14:45:051 710 000
Uživatel 1351305.05.2021 14:39:371 700 000
Uživatel 1727905.05.2021 14:27:001 630 000
Uživatel 1351305.05.2021 10:12:561 620 000
Uživatel 1727904.05.2021 20:40:341 610 000
Uživatel 1351323.04.2021 18:49:421 600 000
Popis:

Prodej RD s byty 3+1 a 2+1, velká zahrada, CP 2231 m2, k.ú. Krapice, obec Františkovy Lázně

Předmětem prodeje je řadový koncový rodinný dům, postaven jako dvojdomek. RD je zděný, nepodsklepený, dvoupodlažní. První podlaží bylo postaveno jako technické, druhé podlaží je obytné s bytovou jednotkou 3+1 se soc.zařízením.

V roce 2002 byla vlastníkem uzavřena Smlouva o pronájmu části nemovitosti, na základě této smlouvy, která je uvedena  v příloze pdf. níže pod textem, bylo pronajato první podlaží. Touto smlouvou se nájemce zavázal přestavět toto podlaží na část technického vybavení pro dům a zbývající část na bytovou jednotku 2+1 se soc. zařízením.

Nemovitost je napojena  na IS – voda, kanalizace do žumpy, elektřina, na pozemku je studna. Stavební a technický stav domu je dobrý.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Upozornění : Na okraji místní komunikace se nachází parcela parc.č. St 105, na které je postavena garáž, která je ve vlastnictví cizího subjektu. Tato stavba, ani pozemek pod ní ( parc.č. St.105) nejsou předmětem tohoto prodeje.

Na listu vlastnictví je ve vztahu k pozemku parc.č. 650/4 zapsáno Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení ZDŘ-124/208-402, které zpeněžením nezaniká.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha : Celkem : 2231 m2

Zastavěná : 251 m2
Užitná : 260 m2

 

Prohlídky: dle domluvy na adrese Krapice 46.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.
Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy dojede k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]