aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5675

ZRUŠENO - Opakovaný prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka Mladá fronta a.s. v rámci insolvenčního řízení

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 24.11.2020 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 13:54:01
Konec 24.11.2020 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 100 000 000 Kč
Vyvolávací cena 25 538 100 Kč
Aktuální cena 25 538 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
3-uvod_logo_MF (1).jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

!!! AUKCE ZRUŠENA 19.11.2020 8:00!!!

V návaznosti na přípis insolvenčního soudu  zveřejněný na č.l. B-368 a podání zajištěného věřitele CPI na č.l. B-371 sdělujeme, že aukce plánovaná na 24.11.2020 se neuskuteční, neboť nelze přepokládat vyslovení souhlasu ze strany všech dotčených subjektů a tedy ani vydání potřebného usnesení insolvenčního soudu.


Opakovaný prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka Mladá fronta a.s. v rámci insolvenčního řízení

 

11.11.2020* -     Začátek inzerce, otevření DATA ROOM, zveřejnění průvodní dokumentace, doplňující dotazy možné kdykoliv během trvání DATA ROOM

23.11.2020 18:00 - konec DATA ROOM

24.11.2020 10:00 - Zahájení aukce

24.11.2020 16:00** - Ukončení aukce

27.11.2020 - Termín doplacení kupní ceny + termín podpis smlouvy o převodu závodu

30.11.2020 - Rozhodný den pro převod závodu, oznámení o převodu závodu do OR

* DATA ROOM bude otevřen každý den od 8:00 do 18:00 vč. sobot a nedělí, účast v DATA ROOM na základě registrace účastníků a rezervace času

** u každé aukce je nastaveno automatické prodlužování doby trvání aukce o 5 minut v případě příhozu v posledních 2 minutách aukce. Tímto postupem je zaručeno, že aukce skončí nejvyšší možnou nabídkou. Lze očekávat, že aukce tedy neskončí přesně v 16:00.

Stručné informace o podniku dlužníka

Vydavatelství Mladá fronta existuje na trhu od roku 1945.  Je nejstarším stále fungujícím knižním nakladatelstvím v České republice. Ročně vydá cca knižních 150 knih a 70 dotisků. Kromě knih nakladatelství vydává i tištěné tituly a spravuje online se zaměřením na segment zpravodajský, technologický, transakční, herní a zábavní. 

Tituly:

Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro,

Pod značkou Euro vychází i další specializované tituly:

Profit, Esence, Hipster, BusinessInfo.cz, Český export a podnikání, Top České pivo, Top restaurace, Top advokátní kanceláře, Top osobnosti, Top podnikatelka, Top Amazing Places,

Další tištěná periodika:

auto motor a sport, auto motor a sport Classic, AUTO7, MOTOCYKL, lastauto omnibus, Udělej si sám, AutoPrůvodce, Active sport

Dětské tituly

Puntík, ČasopisPuntík.cz, Maminčin Puntík, Tečka, ČasopisTečka.cz

Medical tituly

Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Tempus Medicorum, Ortopedie, Vakcinologie, GYNEKOLOG – časopis ženských lékařů, Česká dermatovenerologie, Odborná literatura, Sestra roku, Česká gynekologie, Česká revmatologie, Česko-slovenská pediatrie, Transfuze a hematologie dnes, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Otorinolaryngologie a foniatrie, Geriatrie a gerontologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Revizní a posudkové lékařství, Praktický lékař, Acta Chirurgiae Plasticae, Pracovní lékařství, Medical Services.cz, Dítě a já

Nejznámější domény dlužníka:

Vydavatelství Mladá fronta provozuje pestré portfolio online projektů. Zaměřuje se především na segment zpravodajský, technologický, transakční, herní a zábavní. 

Mf.cz, Euro.cz, Finance.cz/Finance.sk, Zdraví.Euro.cz, autobible.cz, Rodičov.cz, Kniha.cz, Cnews.cz, Můjsoubor.cz, Stáhnu.cz, Edna.cz, Videačesky.cz, Raketka.cz, HryProDívky.cz, NaSvah.cz, CoChceš.cz,

Informace o podnikání dlužníka dostupné na dlužníkově webu https://www.mf.cz/, v infromačním memorandu a v DATA ROOM

Dlužník nevlastní nemovitý majetek. Dlužník provozuje podnik v nouzovém režimu v nájmu v administrativní budově SMÍCHOFF Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česko.

Informační memorandum bude zájemci zpřístupněno po splnění podmínek účasti v aukci

Podrobné informace o podnikání dlužníka dostupné v DATA ROOM

Podmínky účasti v aukci:

 1. Složení kauce ve výši 10.500.000 Kč na účet majetkové podstaty č. 294655247/0300
 2. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem (Příloha č.2)
 3. Podpis a doručení NDA  vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem (Příloha č.3)

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 24.11.2020 10:00.

Doručovací adresa pro smlouvy: GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, recepce v 5. patře, otevírací doba každý všední den od 8:00 do 16:00, v jiné časy po domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem (+420  605 341 674, machacek@gaute.cz)

DATA ROOM

DATA ROOM otevřen od 11. 11. 2020  do 23. 11. 2020 18:00

Otevírací doba: 8:00 – 18:00 včetně víkendů

Místo konání: Administrativní budova SMÍCHOFF Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česko, 

Registrace: pomocí formuláře viz. Příloha č. 4 aukce, vyplněný formulář musí být zaslán podepsaný oskenovaný emailem na machacek@gaute před požadovanou účastí.  Na základě doručení vyplněného registračního formuláře bude mailem potvrzena účast. Originál formuláře odevzdá zájemce při vstupu do DATA ROOM

Podmínky účasti v DATA ROOM:

Do DATA ROOM bude umožněn vstup zájemci, který splní všechny podmínky účasti v aukci viz. podmínky účasti v aukci výše uvedené a zároveň uhradí jednorázový nevratný poplatek za vstup do DATA ROOM ve výši 100.000 Kč na účet majetkové podstaty č. 294655247/0300, VS IČO zájemce, úhrada je kompletní až připsáním na účet majetkové podstaty

Doplňující dotazy

doplňující dotazy na základě účasti v DATA ROOM je možné klást emailem na machacek@gaute.cz po celou dobu trvání DATA ROOM

Seznam veřejných příloh:

Příloha č. 1 – Teaser

Příloha č. 2 – Smlouva o složení kauce obsahující závazný vzor smlouvy o převodu podniku

Příloha č. 3 – NDA

Příloha č. 4 – Formulář registrace do DATAROOM

Příloha č. 5 – Znalecký posudek č. 892-38/2020

Příloha č. 6 – DOKUMENTACE ISIR

Příloha č. 7 - MANUÁL K PŘIHLÁŠENÍ DO AUKCE PODNIKU MLADÁ FRONTA

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Prodej podniku dlužníka v rámci insolvenčního řízení KSCB 26 INS 27546 / 2019 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 1. Finanční prostředky v pokladně a na účtech dlužníka (ČSOB, Artesa, RB) nejsou součástí předmětu prodeje a budou těsně před převodem vlastnického práva k závodu vypořádány na hlavní účet MP č. 292327848/0300
 2. Termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty a termín podpisu smlouvy o převodu závodu - nejpozději  27.11.2020
 3. je vyloučeno použití čl. III. Obchodních podmínek v čl. III. odst. 1, pokud jde o účet provozovatele, čl. III. odst. 4) zcela a čl. III. odst. 5) zcela;
 4. podmínkou účasti v aukci je nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce, podpis NDA a akceptace vzoru Smlouvy o prodeji, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí;
 5. ve Smlouvě o prodeji bude vyloučeno užití § 2176 občanského zákoníku, tj. nelze změnit kupní cenu v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění v mezidobí;
 6. Závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti Závodu, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí Závodu v takovém stavu akceptovat;
 7. Kupující bude zavázán koupit a převzít Závod sestávající z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího obchodní činnost Dlužníka v Závodu, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Dlužníka používané k provozování obchodní činnosti Dlužníka nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu v rámci Závodu, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu, s výjimkou pracovněprávních pohledávek Dlužníkových zaměstnanců výslovně vyloučených Smlouvou o prodeji;
 8. Kupující bude zavázán převzít Závod na výzvu Prodávajícího nejpozději do 30.11.2020 s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se Kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na Kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně Kupující;
 9. Prodávající neposkytne Kupujícímu jakoukoliv záruku za stav nebo vlastnosti kterékoli součásti Závodu ani Závodu jako celku. Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
 10. Kupující hradí poplatky spojené s převodem Závodu včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.
 11. Organizátor aukce nenese jakoukoliv odpovědnost za transakční dokumentaci.
 12. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda Kupující vyhovuje požadavkům zákona o ochraně hospodářské soutěže
 13. Prodávající má právo kdykoli online aukci zrušit či odmítnout všechny podané nabídky
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]