Evid. číslo: A7000

Prodej RD o dispozici 5+kk, podlahová plocha 122,86 m², pozemky celkem 305 m², obec Svatobořice-Mistřín, Jihomoravský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 05.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:16:23
Konec 15.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti C
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 05.05.2023 12:00:00
Konec 15.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti C

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej RD o dispozici 5+kk, podlahová plocha 122,86 m², pozemky celkem 305 m², obec Svatobořice-Mistřín, Jihomoravský kraj

Osobní prohlídka se koná dne 01.06.2023 v 16:00 hod. Sraz zájemců je na adrese: Na Hraničkách 1340/20, 696 04 Svatobořice-Mistřín - Svatobořice, GPS: 48.9770006N, 17.0871928E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.czRodinný dům č.p. 1340 – novostavba - stavba dokončena v roce 2021

Jedná se o levou polovinu rodinného dvojdomku, dům je dispozičně řešen jako jednobytový, půdorys domu je obdélníkového tvaru se základními rozměry 11,60 x 6,50 m. Dům je zděný, nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží, zastřešený sedlovou střechou. Vytápění obytných místností chybí (el. přímotopy byly demontovány), v koupelnách je k dispozici el. podlahové topení.

Dispoziční řešení (5+kk):

1.NP: hala, pracovna, WC, předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
Podkroví: chodba, koupelna, 3 x pokoj.

Výčet místností:
1.NP:
hala 9,23 m2
pracovna 10,66 m2
WC 1,22 m2
předsíň WC 1,17 m2
obývací pokoj s KK 39,53 m2

2.NP:
schodiště 3,70 m2
chodba 4,10 m2
pokoj 12,25 m2
pokoj 12,25 m2
koupelna 3,75 m2
pokoj 25,00 m2

Podlahová plocha domu celkem 122,86 m2

Více informací je k dispozici ve znaleckém posudku v příloze aukce A7000_Znalecký posudek_RD Svatobořice-Mistřín.pdf

Příslušenství: přípojky inženýrských sítí, retenční nádrž na dešťovou vodu, zpevnění plochy, terasa, parkovací přístřešek, oplocení.

Sítě: napojení na vodovod, kanalizaci a elektřinu (NN).

Občanská vybavenost: v základním rozsahu - obecní úřad, pošta, zdravotní ambulance, mateřská škola, základní škola, obchody s potravinami, restaurační zařízení, sportovní zařízení, podnikatelské zóny. Ostatní instituce jsou k dispozici ve spádovém městě s rozšířenou působností Kyjov, který je vzdálen cca 5 km východně.

Dopravní dostupnost: obcí prochází silnice II/422 a z Mistřína do Hodonína vede silnice II/431. S okolím má obec autobusové spojení linkami číslo 663 z Kyjova do Hodonína a číslo 662 z Kyjova do Čejče.

Adresa: Na Hraničkách 1340/20, 696 04 Svatobořice-Mistřín - Svatobořice

GPS: 48.9770006N, 17.0871928E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: LUXIT4you s.r.o. (sp. zn. KSBR 38 INS 13527/2022)

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Převod předmětu prodeje podléhá v případě kupujícího plátce DPH zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nárok na odpočet DPH možný v sazbě 15%.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce