aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5554

Prodej výrobně-skladovacího areálu LOMAX, užitná plocha: 2.500 m2, pozemky celkem: 3.365 m2, Hustopeče u Brna

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 17.02.2021 10:00:00
Aktuální čas 06.03.2021 02:32:12
Konec 1.kola 24.03.2021 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5554
čas předložení návrhů 2.kola do 24.03.2021 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 36 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 18 dni 11 hodin
Požadovaná kauce 1 000 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: D - Méně úsporná
 
1_lomax_hustopece - obrys linka.jpg
 
Popis:

Prodej výrobně-skladovacího areálu LOMAX, užitná plocha: cca 2.500 m2, pozemky celkem: cca 3.365 m2, Hustopeče u Brna

1. kolo – kvalifikace

24.3.2021 10:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

1. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Vzor smlouvy o složení kauce je uložen níže, v přiložených souborech.

2. složení kauce ve výši 1.000.000 Kč na účet organizátora aukce č.: 2501886179/2010, VS IČO/RČ účastníka aukce, specifický symbol 5554

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 24.03.2021 do 10:00 hod.


2. kolo – nabídky

24.3.2021  10:00 – 14:00 - podávání nabídek po splnění podmínek registrace elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A5554, minimální nabídková cena 36.000.000 Kč

24.3.2021  14:00 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola


3. kolo – finální aukce

24.3.2021  14:00 – 16:00 Závěrečné kolo, konané formou uzavřené online aukce pro 3 účastníky, kteří podali nejvyšší nabídky v druhém kole. Aukce bude konána na adrese www.verejnedrazby.cz/A5555 


REŽIM DPH:

Pro kupující neplátce DPH: Předmět prodeje bude plněním osvobozeným od DPH dle §56 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty.

Pro kupující plátce DPH: K předmětu prodeje bude připočítáno DPH ve výši 21%.


!!!DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE!!!

1.   V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2.  Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet majetkové podstaty. Doporučujeme kauci zaslat nejméně 48 hodin před ukončením 1. kola.

3.  V případě pochybností, jak postupovat, neodkladně kontaktujte makléře.

4.   Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku.

5. V případě zájmu o poskytnutí detailnějších půdorysů, technických zpráv a jiné dokumentace, doporučujeme vyžádat si konkrétní podklady přímo u makléře.

Video prohlídka areálu Lomax:


Prohlídky: po předchozí domluvě s makléřem: Nováková Alice, novakova@gaute.cz, +420 739 003 020

Adresa areálu: U Dálnice 1289/1, Hustopeče u Brna

GPS: 48.9468311N, 16.7304828E

Sítě: vodovod, elektřina 230/400V, plynovod, kanalizace

Instalovaný příkon: cca 50kW

Vytápění: ústřední topení - plynové, ROBUR - plynové vytápění v halách

Energetická náročnost:

Budova č. 113: D 101 dle vyhlášky 264/2020 Sb.

Budova č. 101: E 123 dle vyhlášky 264/2020 Sb.

Budova č. 109: E 123 dle vyhlášky 264/2020 Sb.

Všechny výrobně skladovací prostory byly po vystěhování vyklizeny a vymalovány. Celý areál je možné využívat okamžitě, a bez dalších zásahů či rekonstrukcí.

Předmětem prodeje jsou věci nemovité zapsané na LV 2541.  Z velké části jsou pozemky zastavěné výrobními a skladovými budovami, ostatní slouží jako manipulační plochy. Areál je oplocen a část výrobních a skladovacích budov je zabezpečena elektronickou ocelovou bránou. Celý areál je zabezpečen kamerovým a protipožárním systémem. Všechny stavby jsou řádně kolaudované a zapsané v katastru nemovitostí.

Soubor nemovitých věcí sestává z hlavní budovy p.č. 1289, zbudované v roce: 2009. Dále dvou původních hal (č. 101 a 109), které od roku 1992 sloužily jako šicí dílny firmy Wamser, v roce 2009 u nich byla provedena změna užívání na výrobní a skladové haly. V roce 2016 byla ke stávající hale č. 109 dobudována stavba skladové haly č. 114.

Výměry:

Souhrn výměr areálu

užitná plocha

Manipulační plocha a ostatní plochy

730 m2

Administrativní budova

793 m2

Výrobní hala (101)

783 m2

Výrobní hala (109)

648 m2

Sklad kovových profilů (114)

277 m2

*uvedené výměry jsou pouze orientační

Areál se nenachází v záplavové zóně.

Veškeré detailní informace o předmětu prodeje naleznete v INFORMAČNÍM MEMORANDU a ostatní dokumentaci. Vše je uloženo ke stažení níže, v přiložených souborech pod popisem aukce.

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení.

UPOZORNĚNÍ: Zájemce o účast ve výběrovém řízení podepisuje smlouvu o složení kauce, která je uložena níže v přiložených souborech.

UPOZORNĚNÍ:
Vítěz aukce (kupující) se zavazuje akceptovat vzor kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově. Oba dokumenty budou zaslány po vyžádání emailem. 

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od sdělení makléřem, že prodávajícím byla dosažená cena schválena. Lhůta pro zaplacení kupní ceny je 45 dnů od podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s advokátní úschovou.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (2.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]