aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5079

VEŘEJNÁ DRAŽBA - LIHOVAR - LIHO BLANICE, rozsáhlé pozemky 31ha, stavby 8.310m2, Mladá Vožice, okres Tábor


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.04.2020 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 24.10.2020 05:40:03
Konec 02.04.2020 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 100 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 84 000 000 Kč
Aktuální cena 84 000 000 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
5.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 02.04.2020 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 02.04.2020 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A5079 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:
VEŘEJNÁ DRAŽBA - LIHOVAR - Předmětem dražby je komplex provozních budov a hal včetně příslušenství v areálu LIHO-Blanice spol. s r.o., které spolu tvoří jednotný funkční celek, a dále mimo areál vodní plochy, trvalé travní porosty a orné půdy, katastrální území Blanice u Mladé Vožice. Nemovitý majetek sestává z výrobních hal, provozních budov, vedlejších staveb, staveb inženýrských a speciálních pozemních, venkovních úprav a příslušenství. Dle dostupných informací nyní neslouží svému původnímu účelu, dle sdělení dlužníka je zastaven provoz, ale po zahájení je plně funkční.  Užitná plocha všech staveb činí 8.310m2, výměra pozemků činí 308.536m2. 

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A5079

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: LIHO - Blanice spol. s r. o.., IČO 42407109, usnesení Krajského soudu v v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 2011/2016-A-10

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou věci nemovité  a věci movité, a to:
A. – věci nemovité:
- pozemek parc.č. St. 11, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/1, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/7, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/8, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/9, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/10, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/11, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/12, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 13/13, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 85, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 86, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 87, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 88, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 89, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 93, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. St. 96, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 13/1, zahrada,
- pozemek parc.č. 13/2, zahrada,
- pozemek parc.č. 27/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 55/2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 55/3, orná půda,
- pozemek parc.č. 64/1, vodní plocha, zamokřená plocha,
- pozemek parc.č. 64/2, vodní plocha, zamokřená plocha,
- pozemek parc.č. 64/4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek parc.č. 64/7, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 64/8, vodní plocha, zamokřená plocha,
- pozemek parc.č. 111, ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc.č. 112/1, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 116/4, orná půda,
- pozemek parc.č. 116/11, orná půda,
- pozemek parc.č. 158, orná půda,
- pozemek parc.č. 177, vodní plocha, rybník,
- pozemek parc.č. 243/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 243/2, orná půda,
- pozemek parc.č. 243/20, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 263/1, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 267/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 267/2, orná půda,
- pozemek parc.č. 272/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 272/2, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 285/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 285/3, orná půda,
- pozemek parc.č. 291, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 307/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 307/2, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 309/1, orná půda,
- pozemek parc.č. 309/4, orná půda,
- pozemek parc.č. 309/5, ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc.č. 309/7, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 312/1, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 312/2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 312/3, ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc.č. 313/3, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 318/1, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 327, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 328, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 348, orná půda,
- pozemek parc.č. 353, orná půda,
- pozemek parc.č. 392/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 392/16, zahrada,
- pozemek parc.č. 393/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 431/2, vodní plocha, zamokřená plocha,
- pozemek parc.č. 439, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 440, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 441, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 442/1, ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 442/2, ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc.č. 442/3, ostatní plocha, zeleň,
- budova č.p. 11, zem. used., postavená na pozemku parc.č. St. 13/2, příslušná k části obce Blanice,
- budova bez čp/če, rod. dům, postavená na pozemku parc.č. St. 13/1,
- budova bez čp/če, výroba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/3,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/4,
- budova bez čp/če, garáž, postavená na pozemku parc.č. St. 13/7,
- budova bez čp/če, prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 13/8,
- budova bez čp/če, prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 13/9,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/10,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/11,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/12,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 13/13,
- budova bez čp/če, prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 85,
- budova bez čp/če, prům. obj., postavená na pozemku parc.č. St. 86,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 87,
- budova bez čp/če, tech. vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 88,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 89,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 93,
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 96,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 189 pro katastrální území Blanice u Mladé Vožice, obec Mladá Vožice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor,

a dále

B. – věci movité:
a) technologická zařízení a vozidla zapsané pod položkou č. 3 majetkové podstaty a podrobně specifikované v příloze č. 2 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 1 této dražby,
b) suroviny pro výrobu, zapsané pod položkou č. 4 soupisu majetkové podstaty, podrobně specifikované v příloze č. 3 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 2 této dražby,
c) soubor obalového materiálu, zapsané pod položkou č. 5 soupisu majetkové podstaty, podrobně specifikované v příloze č. 4 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 3 této dražby,
d) líh rafinovaný – axiom (líh zůstávající v technologickém zařízení), zapsaný pod položkou č. 7 majetkové podstaty a uvedený jako poslední položka ve specifikaci v příloze č. 6 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 4 této dražby,
e) lihové tresti, zapsané pod položkou č. 10 soupisu majetkové podstaty, podrobně specifikované v příloze č. 9 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 5 této dražby
f) ochranné známky, zapsané pod položkou č. 11 soupisu majetkové podstaty, podrobně specifikované v příloze č. 10 soupisu majetkové podstaty, přičemž vyčerpávající výčet je uveden v Příloze č. 6 této dražby,

to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Nájemní smlouvy na předmětu dražby váznoucí:
Navrhovatel prohlásil, že k předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva mezi navrhovatelem coby pronajímatelem a společností Prestige Drink, spol. s r..o., IČ: 28871430, coby nájemcem, ze dne 1.3.2017, a to na dobu určitou do doby zpeněžení předmětu dražby, případně s výpovědní lhůtou dva měsíce ode dne odeslání doporučené výpovědi vypovídané straně.

Popis předmětu dražby a lokality:
Předmětem dražby je komplex provozních budov a hal včetně příslušenství v areálu LIHO-Blanice spol. s r.o., které spolu tvoří jednotný funkční celek, a dále mimo areál vodní plochy, trvalé travní porosty a orné půdy, katastrální území Blanice u Mladé Vožice. Nemovitý majetek sestává z výrobních hal, provozních budov, vedlejších staveb, staveb inženýrských a speciálních pozemních, venkovních úprav a příslušenství. Dle dostupných informací nyní neslouží svému původnímu účelu a je zastaven provoz.

Budova administrativní na pozemku parc.č. St. 13/2 – jedná se o přízemní podsklepený objekt se střechou sedlovou s využitým prostorem v podkroví.

Sklad hotových výrobků na pozemku parc.č. St. 13/3 – objekt má půdorys ve tvaru písmene „W", zastřešen je valbovou střechou. Sestává ze dvou propojených částí. První část (východní křídlo) má tři podlaží. Suterén je přístupný ze spodní úrovně, přízemí z horní úrovně komunikací uvnitř areálu, podkroví je s přízemím a suterénem propojeno schodištěm a výtahem. Druhá část – křídlo ve tvaru „L" s dvěma podlažími, je přístupné z komunikačních ploch vně areálu lihovaru. Podkroví je s přízemím propojeno výtahem a schodištěm v první části objektu.

Kotelna na pozemku parc.č. St. 13/12 – moderní plynová kotelna s parním vyvíječem CERTUSS. Součástí objektu je prostor pro umístění regulační řady plynu přímo přístupný z venku

Přístavba kotelny na pozemku parc.č. St. 13/12 – svislé konstrukce z POROTHERM, zastřešen pultovou střechou. Obvodové zdivo je ztuženo železobetonovým pozedním věncem, krytina plechová.

Rozvodna na pozemku parc.č. St. 13/1 – jedná se o část původního objektu, který je součástí komplexu budov v půdorysném uspořádání do tvaru „L” z masivního smíšeného zdiva, přičemž v rekonstruovaných prostorech byly odstraněny stávající podlahy a omítky stěn a stropu a provedeny izolace proti zemní vlhkosti.

Varna na pozemku parc.č. St. 13/1 – stará budova lihovaru je součástí komplexu budov v půdorysném uspořádání do tvaru „L”. Jde o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Obvodové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Stropy tvoří klenby pnuté do klenebných pasů. Krov sedlový vaznicové soustavy, krytina je z plechových šablon.

Likérka na pozemku parc.č. St. 13/9 – konstrukčně totožné s objektem varny, jedná se o využití prostoru v části stávajícího objektu. Provoz je umístěný v přízemním prostoru zastropeném mohutnou klenbou ve třech polích, oddělených klenbovými pasy, nad tímto prostorem je nevyužitý podkrovní prostor.

Rektifikační věž na pozemku parc.č. St. 85 včetně propojení – novostavba věže je montovaný železobetonový skelet o 7 podlažích, zastřešený stanovou střechou s dřevěným krovem a taškovou krytinou. Věž je založena na železobetonové desce, která tvoří zároveň záchytnou vanu. Obvodový plášť 1. podlaží je tvořen z cihel POROTHERM, další podlaží mají obvodový plášť dvouvrstvý (lícové cihly + děrované cihly). Stará budova lihovaru je součástí komplexu budov v půdorysném uspořádání do tvaru „L”. Jde o přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Obvodové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Stropy tvoří klenby pnuté do klenebných pasů. Krov sedlový vaznicové soustavy, krytina je z plechových šablon.

Sklad manipulační na pozemku parc.č. St. 13/13 – jednolodní hala umístěná souběžně se stávajícím objektem hlavní výrobní budovy. Ocelové vazníky jsou osazena jednak na ocelové sloupy a dále na ocelové podpěry kotvené do stávajícího obvodového zdiva přilehlého objektu. Jedná se o jednolodní objekt s obloukovou střechou.

Sociální zařízení na pozemku parc.č. St. 13/10 – rozšíření stávající budovy hygienického zařízení a nová denní místnost pro zaměstnance s čajovou kuchyňkou. Slouží k ubytování zaměstnanců a jako sociální zařízení.

Kvasírna na pozemku parc.č. St. 86 – objekt, který řeší umístění kvasných nádrží na uskladnění suroviny pro další zpracování. Nádrže jsou umístěny v železobetonové vaně z nepropustného betonu. Svislé nosné konstrukce sestávají pouze z bočních stěn vany, jsou rovněž navrženy z armovaného betonu. Pod vlastní nádrže jsou provedeny podkladní bloky.

Sklad lihu na pozemku parc.č. St. 87 – sklad čistého lihu, celá místnost je vybavena nepropustnou železobetonovou vanou (havarijní jímkou), jejíž kapacita odpovídá min. objemu nádrže.

Přístřešek na pozemku parc.č. St. 13/4 u skladu hotových výrobků – otevřený halový objekt obdélníkového půdorysu, ocelové sloupy jsou založeny na železobetonových patkách. Zastřešení tvoří pultová střecha, krytina z trapézových plechů.

Prodejna a vodárna na pozemku parc.č. St. 13/8 – objekt je situován v prostoru dvora na monolitické železobetonové desce, svislé nosné konstrukce jsou částečně železobetonové a částečně zděné z cihelných bloků POROTHERM. Vodorovné konstrukce jsou z filigránových panelů a příslušné zmonolitňující vrstvy, zastřešení dřevěným krovem. Vytápění teplovodním topným okruhem ze stávající kotelny.

Dílny, garáže na pozemku parc.č. St. 13/7 – jedná se o přestavbu bývalého skladu slámy na dílnu údržby a garáží, zděné objekty na sebe navazující se střechou sedlovou s možností využití podkroví, krytina tašková. Schodiště ocelové slouží pro spojení přízemí s půdním prostorem, stropní konstrukce nad dílnou je z ocelových I profilů a železobetonovou monolitickou deskou, podlahy z betonové mazaniny, obvodové konstrukce zděné z cihel tradičního formátu nebo bloků POROTHERM, sociální zařízení je mimo budovu v samostatném objektu, vytápění centrální z kotelny.

Sklad hutního materiálnu, olejů a PHM na pozemku parc.č. St. 13/11 – svislé konstrukce jsou z ocelových rámů, které tvoří ocelové stojiny a příhradové sedlové vazníky. Nosná ocelová konstrukce je ze tří stran obezděné z pórobetonových tvárnic na maltu vápenocementovou. Západní stěna je převážně plechová, osazena velkoplošnými vraty.

Sklad palet – hala na pozemku parc.č. St. 93 – polootevřený skladový objekt situovaný v terénním zářezu. Je přístupný z východního průčelí, které je celé volné. Ostatní průčelí jsou uzavřená železobetonovou stěnou plnící opěrnou funkci. V okolí objektu jsou asfaltové zpevněné komunikace. Svislé konstrukce jsou tvořeny opěrnou zdí, do které jsou kotveny ocelové sloupy haly, ve východním průčelí pak do volných betonových patek. Zastřešení je z ocelových příhradových vazníků, krytina z ocelových střešních profilů.

Přístřešek – sklad materiálu na pozemku parc.č. St. 89 – jedná se o otevřený halový jednolodní objekt, ocelový přístřešek obdélníkového půdorysu tvoří ocelové sloupy založeny na železobetonových volných patkách.

Přístřešek – nová hala u pozemku parc.č. St. 89 – otevřený halový objekt, ocelový přístřešek obdélníkového půdorysu tvoří ocelové sloupy založeny na železobetonových volných patkách, zastřešení tvoří sedlové ocelové příhradové vazníky, krytina z ocelových střešních profilů.

Sklad suroviny na pozemku parc.č. 309/7 – oblouková hala – samonosný ocelový přístřešek, objekt sloužil k uskladnění a manipulaci se surovinou.

Přístřešek sil – fermentory na pozemku parc.č. St. 96 – ocelový přístřešek slouží k zakrytí dvou ocelových věží kruhového průměru, založených na železobetonové desce v úrovni terénu. Ocelové věže slouží jako fermentory, k rozpadu škrobového zrna. Hala je napojena na rozvod elektřiny v přístřešku nedaleko haly. Dešťové vody jsou svedeny betonovými žlabovkami na terén.

Další stavby (včetně staveb vedlejších a dalšího příslušenství) jsou zejm. sila – fermentory na pozemku parc.č. St. 96, přístřešek ČOV technologie na pozemku parc.č. 442/1, vedlejší stavba ČOV na pozemku parc.č. St. 88, přístřešek sila a násypky na pozemku parc.č. 393/2, účelová nádrž – malá vodní nádrž na pozemku parc.č. 64/2, komín, mostní váha včetně nájezdů, studna kopaná, vodovody trubní – přípojka, vodovody trubní – požární vodovod, přípojka kanalizace, plynovody nízkotlaké a středotlaké, teplovody trubní, ocelové potrubí (vč.stavební části), elektrické vedení, opěrné zdi, dřevěný plot a podezdívkou, ocelová vrata a vrátka, plochy s betonovou dlažbou a litým asfaltem, rybník Štěchovský na pozemku parc.č. 177

Datum zahájení dražby: 2.4.2020
Čas zahájení dražby: 13:00hod.

Datum ukončení dražby: 2.4.2020
Čas ukončení dražby: 14:00hod.
(automatické prodlužování o 5min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 84,000.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena nemovitých a movitých věcí dle ZP:  125,559.812,-Kč

Výše dražební jistoty: 3,000.000,-Kč
Minimální příhoz: 100.000,-Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 12.3.2020 ve 12:00 hod.
II. prohlídka - dne 24.3.2020 ve 12:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese adrese Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice (GPS: 49.5061708N, 14.7979394E), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Celková cena dosažená vydražením bude rozpočítána takto:
A) 37,39% dosažené ceny připadne na věci nemovité uvedené výše pod písm. A.
B) 62,61% dosažené ceny připadne na věci movité uvedené výše pod písm. B. Cena připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.


Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz


Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]