aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A1400

Výrobně skladovací areál s administrativním zázemím, UP 3516 m2, Jihlava (centrum) - opakované výběrové řízení

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 20.05.2015 01:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 12:46:26
Konec 1.kola 13.07.2015 20:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 14.07.2015 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 21.07.2015 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Dosažená cena 16 155 000  Kč
 
A.jpg
 
Popis:

Výběrové řízení, výrobní areál s administrativním zázemím, UP 3516 m2, Jihlava (centrum)


Výrobně skladovací areál s administrativním zázemím v Jihlavě (600m od Masarykova náměstí). Celková podlažní plocha staveb činí 3516 m2, celková plocha pozemků 3547 m2.

Výběrové řízení se řídí přiloženými PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400
, neřídí se všeobecnými obchodními podmínkami serveru www.verejnedrazby.cz. Jistinu je potřeba zaslat na účet dle PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A1400.

Areál se skládá z:
-    Průmyslové a výrobní plochy: 1553 m2
-    Kancelářské plochy 879 m2
-    Skladovací 193 m2
-    Ostatní plochy 891 m2

Kategorie energetické náročnosti: G

Zastavěná plocha budov celkem: 1616 m2.

Prodej v rámci insolvenčního řízení společnosti EKON, družstvo

Podrobné informace v přiloženém informačním memorandu.

Forma prodeje: Výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A1400, Výběrové řízení se řídí přiloženými PODMÍNKAMI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400. Minimální požadovaná cena ve VŘ: 7.000.000 Kč, Cena dle znaleckého posudku ze dne 17.1.2014: 10.480.000 Kč (věcná hodnota: 22.323.000 Kč, výnosová hodnota: 10.481.000 Kč, reprodukční cena staveb: 63.827.000  Kč.

Termíny: Termín složení Jistiny: 13.7.2015 do 20:00, Termín podání cenové nabídky: 14.7.2015 do 14:00, účastníci, jejichž nabídka se umístí na 1. až 3. místě podávají finální nabídku. Termín podání finální nabídky: 21.7.2015 do 14:00 hod. Jistina: 300.000 Kč.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz výběrového řízení). Prohlídky předmětu aukce jsou možné  po předchozí telefonické dohodě.  Celková kupní cena (nabídnutá cena ve výběrovém řízení je stanovena vč. provize).

Termín doplacení kupní ceny: do 30-ti dní od doby, kdy vítěz z nejvyšší nabídkou obdrží Oznámeni o vítězné nabídce od Insolvenčního správce potvrzující jeho vítězství.

Pro účast v aukci je nutné složit Jistinu. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]